Dolny Śląsk dla Królowej Sportu

 to program budowy boisk lekkoatletycznych, upowszechnianie lekkiej atletyki oraz organizacja zawodów sportowych.