W dniu 14 lutego 2013 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji programu budowy obiektów lekkoatletycznych „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” w latach roku 2013 – 2015.

  • Bieżnia lekkoatletyczna

    4-torowa, okólna o obwodzie 200 metrów z nawierzchnią syntetyczną o szerokości toru 1,22 m z 6-torowym odcinkiem bieżni do sprintu o długości 100 m o szerokości toru 1,22 m (120 m ze startem i wybiegiem).

  • Szkocznia w dal

    o wymiarach 2,75 x 10 m z rozbiegiem o rozmiarach o dł. 40 m.

  • Boisko wielofunkcyjne

    zagospodarowanie płyty wewnątrz bieżni okólnej przez wykonanie boiska do piłki nożnej o wymiarach ca. 45 x 30 m z trawą naturalną (zakup bramek i piłko chwytów) lub boiska wielofunkcyjnego o wym. 44 x 22 m.

Powyższe elementy składowe zakresu rzeczowego, a także długość bieżni okólnej, ilość torów na tej bieżni oraz bieżni do sprintu na dystansie 100 m stanowią wymogi minimalne. W uzasadnionych przypadkach, gdy w danej miejscowości lub szkole, przy której powstać ma obiekt, prowadzone jest szkolenie LA, dopuszczalna jest budowa bieżni dłuższej, np. 300- lub 400m i większej ilości torów oraz dodatkowych urządzeń LA, np. skoczni wzwyż, koła do pchnięcia kulą.

W wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu akceptacji Wydziału Sportu i Rekreacji UMWD możliwe jest  przeprowadzenie modernizacji lub rozbudowa istniejącego obiektu lekkoatletycznego, wykonanie bieżni do sprintu na dystansie 60 m (wraz z wymaganym wybiegiem), gdy wielkość działki nie pozwala na wykonanie bieżni prostej do sprintu na dystansie. 100 m. Obiekt powinien być ogólnodostępny, a korzystanie z niego nieodpłatne.

Certyfikat

Certyfikat zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd).

Karta techniczna

Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta

Atest

Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni.

Autoryzacja

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Certyfikat

Certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni

Gwarancja

Na wykonaną nawierzchnię poliuretanową wykonawca musi udzielić gwarancji 60 miesięcy.