Grand Prix Dolnego Śląska

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem organizacyjnym Grand Prix Dolnego Śląska.

2014-09-20 Finał Grand Prix Wrocław

Zawody regionalne – komunikaty organizacyjne

Już 5 września 2014 roku na pięciu dolnośląskich stadionach lekkoatletycznych odbędą się zawody sportowe. Organizację rywalizacji podjęli się instruktorzy z Twardogóry, Wałbrzycha oraz z Węglińca. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z komunikatami organizacyjnymi zawodów.

2014-09-05 Twardogóra

2014-09-05 Wałbrzych

2014-09-05 Węgliniec

Grand Prix Dolnego Śląska – komunikat organizacyjny

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym komunikatem organizacyjnym Grand Prix Dolnego Śląska – zawodów lekkoatletycznych realizowanych w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu.

1. Organizator
Szkolny Związek Sportowy „ Dolny Śląsk „ we Wrocławiu
Osobą pełniącą funkcję Głównego Koordynatora całego projektu z ramienia Organizatora będzie Justyna Serafińska-Gruman

2. Miejsce i termin zawodów:
Zawody w ramach Grand Prix Dolnego Śląska w Lekkiej Atletyce zostały podzielone na trzy etapy:

2.1. Piątki lekkoatletyczne, które będą się odbywały na wszystkich 16 stadionach zbudowanych w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu w 2013 roku. Zawody odbędą się w okresie od 13 czerwca do 24 października 2014. Początek zawodów: godz. 16:00

Harmonogram zawodów:

 • Czerwiec: 13, 20,
 • Wrzesień: 5, 12, 26
 • Październik: 3, 10, 17,24

2.2. Imprezy specjalne z udziałem zawodników reprezentujących kilka obiektów rozgrywane
w 3 lokalizacjach z podziałem na umowne strefy województwa dolnośląskiego:

 • I grupa północna: Węgliniec, Chojnów, Złotoryja, Głogów, Środa Śląska, Żmigród
 • II grupa południowa: Jelenia Góra, Kamienna Góra, Wałbrzych, Żarów, Bystrzyca Kłodzka
 • III grupa zachodnia: Twardogóra, Wrocław, Oława, Łagiewniki, Strzelin.

Zawody odbędą się w dwóch terminach:
28.06.2014 Powitanie lata na trzech wytypowanych stadionach, początek zawodów: godz. 11:00
30.08.2014 Pożegnanie lata na trzech wytypowanych stadionach, początek zawodów: godz. 11:00

2.3. Wielki finał cyklu zawodów zostanie rozegrany 20.09.2014 roku na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Początek zawodów godz. 11,00

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zawodów. Ewentualne zmiany terminów zawodów zostaną zgłoszone przed ich planowanym przeprowadzeniem.

3. Uczestnictwo
Prawo startu w zawodach posiadają:
3.1. Piątki Lekkoatletyczne – uczestnicy zajęć treningowych prowadzonych w ramach programu – dzieci
w wieku IV-VI klasa oraz inni chętni, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w zawodach. Zadaniem trenera zatrudnionego do prowadzenia zajęć na obiekcie będzie zachęcenie jak największej ilości uczestników do udziału w zawodach ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z klas I – III biorących udział w programie Mały Mistrz i Sprawny Dolnoślązaczek, młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych. Program dla kategorii IV-VI klasa jednolity. Dla pozostałych kategorii wiekowych trenerzy zaproponują inne konkurencje lekkoatletyczne. Możliwe wprowadzenie, celem uatrakcyjnienia zawodów dla grupy docelowej, dodatkowych konkurencji.
Każdy zawodnik w grupie IV-VI klasa może startować w dwóch konkurencjach, przy zachowaniu zasady bieg-skok, bieg-rzut, skok-rzut, a nigdy bieg-bieg. Wyniki zawodników z tej grupy przelicza się na punkty
wg tabel lekkoatletycznych. W miarę możliwości zawodnicy powinni startować w oddzielnych kategoriach wiekowych: klasa IV, klasa V i klasa VI. W przypadku mniejszej ilości zawodników możliwe łączenie klasy V i VI. Pozostali zawodnicy mogą startować w maksymalnie dwóch konkurencjach

3.2. Imprezy Powitanie lata i Pożegnanie lata.
Każdy obiekt ma prawo wystawić reprezentację składającą się z 20 dziewcząt i 20 chłopców w kategorii IV-VI klasa. Konkurencje zawodów wg ustaleń regulaminowych poniżej. Trener zatrudniony na obiekcie, który będzie gospodarzem jednej z imprez ma prawo zaproponować jedną dodatkową konkurencję dla dziewcząt i jedną dla chłopców spoza wymienionych niżej. Każdy obiekt ma prawo wystawić jedną sztafetę 4 x 200 m dziewcząt i jedną chłopców.

3.3. Wielki finał – prawo startu w zawodach finałowych posiadają reprezentacje obiektów składające się z 20 dziewcząt: 6 z klasy IV, 6 z klasy V i 6 z klasy VI + dodatkowo 2 dziewczęta wyróżnione przez trenera spośród uczestników zajęć, którzy nie zdobyli bezpośredniego awansu oraz 20 chłopców wyłonionych w podobny sposób.
Warunkiem zdobycia nominacji do udziału w Wielkim Finale jest udział przynajmniej w trzech Piątkach Lekkoatletycznych i uzyskania jednego z 6 najlepszych rezultatów w zaproponowanych konkurencjach, wg tabel lekkoatletycznych, w swojej kategorii wiekowej. Zawodnik w Wielkim Finale ma prawo startu w dwóch konkurencjach: konkurencji w której uzyskał nominujący wynik, oraz drugiej wybranej z innego bloku konkurencji

4. Konkurencje:
Dziewczęta

 • 60 m, 200 m, 600 m,
 • rzut piłeczką palantową dla klasy IV,
 • rzut piłeczką palantową lub pchnięcie kulą 3 kg dla klas V – VI,
 • skok w dal ze strefy,
 • sztafeta 4×200 m

Chłopcy

 • 60 m, 200 m, 600 m dla klasy IV i 1000 m dla klas V i VI,
 • rzut piłeczką palantową dla klasy IV,
 • rzut piłeczką palantową lub pchnięcie kulą 3 kg dla klas V i VI,
 • skok w dal ze strefy,
 • sztafeta 4×200 m

5. Nagrody

 • Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I – III podczas Piątków Lekkoatletycznych otrzymują dyplomy.
 • Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I –III na zawodach Powitanie Lata i Pożegnanie Lata otrzymują medale i dyplomy.
 • Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I – III w Wielkim finale otrzymują medale i dyplomy oraz nagrody rzeczowe (w zależności od możliwości finansowych organizatora).

Wszyscy uczestnicy tych zawodów otrzymują pamiątkowe koszulki.
6. Postanowienia organizatora

 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w formie pisemnej w niniejszym regulaminie
 • z zachowaniem, co najmniej tygodniowego okresu na powiadomienie zainteresowanych.
 • Opiekunowie zawodników startujących w zawodach „Grand Prix Dolnego Śląska w lekkiej atletyce” swoim podpisem akceptują postanowienia niniejszego regulaminu
 • Zawodnicy startujący w całym cyklu zawodów są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków polisą generalną SZS „Dolny Śląsk„ . Wartość polisy 3.000 zł. Ubezpieczeni są także od odpowiedzialności cywilnej organizatorzy zawodów
 • Każdy trener organizujący Piątki Lekkoatletyczne zobowiązany jest do sprawdzenia badań lekarskich startujących uczestników lub posiadania zgód opiekunów prawnych osób niepełnoletnich
 • Trener uczestniczący z reprezentacją swojego obiektu na imprezach Powitanie Lata, Pożegnanie Lata oraz Wielki Finał obowiązany jest do przedstawienia w/w dokumentów organizatorowi zawodów

6. Postanowienia finansowe
Program Upowszechniania Lekkiej Atletyki w oparciu o obiekty sportowe powstałe wg projektu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu „ w 2013 roku i Grand Prix Dolnego Śląska w Lekkiej Atletyce finansowane są ze środków Województwa Dolnośląskiego i Jednostek Samorządu Terytorialnego – właścicieli obiektów.

Organizatorzy w ramach w/w dofinansowania zobowiązują się do :

 • dostarczenia trenerom organizującym Piątki Lekkoatletyczne materiały promocyjne oraz dyplomy dla uczestników
 • pokrycia kosztów organizacji każdej imprezy w kwocie 250 zł brutto z przeznaczeniem na : koszty obsługi technicznej, opiekę medyczną i koszty obsługi sędziowskiej
 • dostarczenia organizatorom imprez Powitanie Lata i Pożegnanie Lata materiałów promocyjnych oraz dyplomów i medali dla najlepszych zawodników
 • pokrycia kosztów organizacji imprezy w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi, opieki medycznej i obsługi sędziowskiej
 • opłacenia kosztów organizacji jednodniowego kursu dla młodzieżowych wolontariuszy lekkiej atletyki, którzy pomagać będą animować zajęcia na Orliku oraz sędziować Piątki Lekkoatletyczne. Kurs prowadzić będą doświadczeni sędziowie PZLA. Jego uczestnicy otrzymają uprawnienia Młodzieżowego Sędziego LA i zobowiązują się do pełnienia funkcji sędziowskich podczas Piątków Lekkoatletycznych.
 • koszt dojazdu reprezentacji obiektów na zawody pokrywają Jednostki Samorządu Terytorialnego