slajder2

Prezentacja ze spotkania z przedstawicielami JST

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przedstawioną podczas spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządów terytorialnych w dniu 3 czerwca 2014 r we Wrocławiu.

SONY DSC

Spotkanie z przedstawicielami JST

Uczestnicy spotkania zdecydowali, że do 6.06.2014 roku przekażą do Szkolnego Związku Sportowego ” Dolny Śląsk ” we Wrocławiu, który jest operatorem programu, następujące informacje :

1. Samorządy – właściciele obiektów zdecydują czy przystąpią do programu ” miękkiego „, który ma w założeniach ożywić Wasze obiekty i przyciągnąć dodatkowe osoby. Założenie przesyłamy w załączniku. Deklaracja przystąpienie wiąże się z deklaracją współfinansowania tego programu kwotą 3.000 zł

2. W przypadku gdy zdecydujecie o przystąpieniu do programu prosimy o deklarację w jaki sposób w/w kwota może zostać przekazana do SZS Dolny Śląsk. Na spotkaniu padły dwie propozycje : konkurs 19A, do którego przystąpiłby SZS, lub umowa pomiędzy Samorządem i SZS

3. Prosimy o podanie osoby, która mogłaby pełnić rolę animatora na Waszym obiekcie, posiadającej odpowiednie kwalifikacje ( prosimy o dane teleadresowe tej osoby ). W załączniku przekazujemy nasze propozycje; są to osoby, które w ub. roku pracowały w programie pilotażowym i uzyskały akceptację DZLA. To Państwo zdecydujecie, kto będzie pracował na Waszym obiekcie, w związku z tym proszę traktować naszą propozycję tylko jako sugestię

4. Prosimy o podanie osoby z Urzędu, która odpowiadać będzie za program, pomagać ew. animatorowi zatrudnionemu na boisku i sprawdzać jego działania. Prosimy o dane teleadresowe tej osoby.

Informujemy, że ruszyła strona internetowa programu www.krolowasportu.pl. Prosimy o ew. sugestie dotyczące materiałów, zwłaszcza dotyczących Waszych boisk, które się na niej już znajdują oraz o przesyłanie nam wszelkich informacji o wydarzeniach, który się na obiektach będą odbywać. Chcemy, żeby strona ” żyła ” i była jak najbardziej aktualna.

Z poważaniem
Adam Szymczak – Szkolny Związek Sportowy ” Dolny Śląsk ” we Wrocławiu

Dolny Śląsk dla Królowej Sportu 3

Zapraszamy do współpracy

Serdecznie zapraszamy wszystkie samorządy, które w 2013 r uczestniczyły w programie budowy boisk lekkoatletycznych w ramach Dolny Śląsk dla Królowej Sportu do wzięcia udziału w organizacji treningów lekkoatletycznych i zawodów sportowych. Więcej informacji dotyczących warunków współpracy dostępnych będzie wkrótce na łamach krolowasportu.pl