Założenia programu

Program upowszechniania lekkiej atletyki „Lekkoatletyka dla każdego!” to innowacyjny projekt Polskiego Związku Lekkiej Atletyki stworzony przez specjalistów, menedżerów i trenerów.

Program ma na celu popularyzację lekkiej atletyki jako sportu pierwszego kontaktu dla dzieci, zachęcenie ich do zorganizowanej aktywności fizycznej w formie sportowej zabawy pod okiem przeszkolonych nauczycieli, instruktorów i trenerów. Na dalszych etapach projekt umożliwia kierowanie przebiegiem selekcji i naboru młodych zawodników, a poprzez pobudzenie działań ośrodków lekkoatletycznych w całej Polsce zwiększa dostępność i podnosi poziom profesjonalnego szkolenia lekkoatletów.

Lekkoatletyka dla każdego! to specjalna propozycja dla każdej grupy wiekowej. Dzieci młodszych klas szkoły podstawowej zapraszamy do sportowej zabawy wg. opracowanej przez IAAF formuły „Kids’ Athletics”, a uczniom starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum proponujemy zajęcia w formie treningów i zawodów lekkoatletycznych. Istotne jest przekazanie instruktorom pracującym w programie jednolitej merytorycznej koncepcji treningowej, która pozwoli na etapie badania kontroli na wyciągnięcie wniosków porównawczych.

Przygotowany przez ekspertów program szkolenia oznacza ćwiczenia dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka na jego etapie rozwoju i właściwą organizację zajęć. Oprócz regularnych ćwiczeń program Lekkoatletyka dla każdego przewiduje również organizację imprez i zawodów szkolnych i międzyszkolnych, w których dzieci bawią się na sportowo, rywalizują z rówieśnikami, ale też mają okazję spotkać się z gwiazdami sportu, utytułowanymi polskimi lekkoatletami.

Od początku realizacji projektu uczestniczą w nim Sebastian Chmara (wieloboista, Halowy Mistrz Świata z Maebashi) jako pomysłodawca i Koordynator Główny Projektu, Szymon Ziółkowski (Mistrz Olimpijski z Sydney w rzucie młotem, Mistrz Świata Edmonton 2001 i Helsinki 2005), Paweł Czapiewski (brązowy medalista Mistrzostw Świata w Edmonton, Halowy Mistrz Europy z Wiednia 2002).

Cele programu:

  • popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki
  • stworzenie atrakcyjnej oferty organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pochodzących z różnych środowisk
  • opracowanie spójnego modelu procesu szkoleniowego zgodnego z wytycznymi federacji lekkoatletycznych IAAF i EA
  • przygotowanie jednolitego systemu identyfikacji talentów w szkoleniu młodzieży
  • budowanie ścieżki rozwoju kariery lekkoatletycznej utalentowanej młodzieży przez nowoczesną organizację szkolenia dzieci i młodzieży.

Realizacja programu jest możliwa dzięki współdziałaniu wielu stron: Ministerstwa Sportu i Turystyki, Samorządu Województwa Dolnośląskiego, koordynatorów programu, trenerów, dyrektorów szkół, nauczycieli i instruktorów, rodziców, jak również przedstawicieli klubów lekkoatletycznych, jednostek samorządu terytorialnego i sponsorów.