Treningi LA

Klasy I-III szkół podstawowych

Zajęcia ruchowe w klasach I-III prowadzone będą przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w OLA Wrocław, OKA Bolesławiec, OKA Zgorzelec oraz OKA Wałbrzych. Zajęcia w tej grupie wiekowej będą stanowiły wszechstronną bazę do tworzenia i realizacji sportowych zainteresowań dzieci, umożliwiając im kontynuację dalszego rozwoju fizycznego w dowolnie wybranym sporcie. Dla tej grupy wiekowej opracowywane i wydawane będą podręczniki metodyczne zawierające opisy konkurencji wchodzących w program zabaw sportowych Kids Athletics oraz dodatkowe gry i zabawy doskonalące poszczególne zdolności motoryczne. Organizowane również będą eventy sportowe z wykorzystaniem sprzętu Lekkoatletyka dla każdego!

Klasy IV-VI szkół podstawowych

Zajęcia i treningi lekkoatletyczne dla dzieci z klas IV – VI szkół podstawowych będą prowadzone trzy razy w tygodniu w wymiarze 60 minut przez trenerów zatrudnionych w projekcie.  W trakcie tych zajęć rozwijane będą podstawowe zdolności motoryczne. Dzieci uczestniczyć będą również w zawodach lekkoatletycznych (regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich). Program będzie realizowany na podstawie specjalnie wydanego dla tej grupy wiekowej podręcznika metodycznego.  Całość procesu nadzorowana i monitorowana będzie przez koordynatora głównego szkolenia sportowego oraz specjalnie powołany w tym celu zespół metodyczny Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Uczestnicy programu zostaną również poddani testom sprawności fizycznej w ramach zajęć prowadzonych w danym ośrodku. W tym celu opracowano ogólnopolski system diagnozy poziomu sprawności fizycznej oraz zasady oceny postępu w zakresie poszczególnych zdolności motorycznych w wieku 10-12 lat. Polegał on będzie na przeprowadzeniu oceny sprawności fizycznej (OSF) oraz na uczestnictwie w zawodach lekkoatletycznych.

Podstawowymi tematami tych zajęć będzie:

  • wprowadzenie do lekkiej atletyki,
  • poznanie podstawowych technik lekkoatletycznych,
  • realizacja programu oceny ogólnej sprawności fizycznej oraz umiejętności lekkoatletycznych.

Klasy gimnazjalne

Wyróżniający się uczniowie od września 2015 roku, będą kwalifikowani do rozpoczęcia nauki w sportowych gimnazjach, w klasach o profilu lekkoatletycznym.