4-torowa bieżnia okólna 305 m, 6-torowa bieżnia do sprintu 100 m (125 m z wybiegiem), skocznia w dal 2,75x10m z rozbiegiem 43,64m, skocznia do skoku o tyczce, rzutnia kulą, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem