Boisko w Chojnowie przy Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie, ul. Wojska Polskiego 16, wybudował Powiat Legnicki przy udziale środków Województwa Dolnośląskiego. Obiekt został oddany do użytku 3 września 2013 r.

Wykonano 4-torową bieżnię okólną o obwodzie 200 m, 6-torową bieżnię do sprintu o dł. 60 m, skocznię w dal o wym. 2,75 x 10 m z rozbiegiem o dł. 40 m, koło do pchnięcia kulą, boisko wielofunkcyjne (do piłki ręcznej o wym. 44 x 20m i do siatkówki o wym. 9×18 m) wewnątrz bieżni okólnej.