Podsumowanie LDK! na Dolnym Śląsku

O programie Lekkoatletyka dla każdego!

Program upowszechniania lekkiej atletyki w ramach programu Lekkoatletyka dla każdego! prowadzony jest na terenie Województwa Dolnośląskiego od 1 września 2014 roku.

Ten innowacyjny projekt został stworzony przez specjalistów, menedżerów, trenerów pracujących w lekkiej atletyce. Projekt otworzył nowe horyzonty nie tylko poprzez zdecydowane zwiększenie aktywizacji sportowej młodego pokolenia, ale również powiększył krąg osób współpracujących i kochających sport i lekkoatletykę.

Terenem działania i realizacji programu Lekkoatletyka dla każdego! jest obszar Województwa Dolnośląskiego ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji gdzie w latach 2013 – 2015 wybudowane zostały obiekty lekkoatletyczne w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu.

W 2016 roku w 34 Ośrodkach Lekkiej Atletyki na Dolnym Śląsku zatrudnionych zostało ponad 60 nauczycieli, instruktorów i trenerów lekkiej atletyki.

Na obiektach lekkoatletycznych na Dolnym Śląsku w 2016 roku zostało powołanych ponad 50 grup szkoleniowych w klasach IV – VI szkół podstawowych, 10 klas lekkoatletycznych i 6 grup szkoleniowych w gimnazjach.

Szczególny nacisk kładziony był na udział dzieci i młodzieży narażonych na różnego rodzaju schorzenia związane m.in. z niezdrowym trybem życia, negatywnym oddziaływaniem środowiska – na które aktywność fizyczna może być lekarstwem. Przekonanie dzieci uczestniczących w projekcie o pozytywnych efektach uczestnictwa w kulturze fizycznej i sporcie, uświadomienie potrzeby i wyrobienie nawyku aktywnego wypoczynku.

Lekkoatletyka dla każdego! to propozycja dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Dzieciom młodszych klas szkoły podstawowej proponowano udział w eventach lekkoatletycznych. Trenerzy współpracujący bezpośrednio ze szkołami organizowali imprezy szkolne i międzyszkolne Lekkoatletyka dla każdego!, w trakcie których dzieci w formie zabawy rozpoczynały swoją przygodę z lekką atletyką. Zarówno sprzęt jak i proponowane ćwiczenia były dostosowane do wieku i możliwości motorycznych dzieci.

 

Dziewczętom i chłopcom z klas IV – VI szkół podstawowych zapewniono powszechny dostęp do systematycznych zajęć sportowych oraz udział w cyklu testów i zawodów lekkoatletycznych. Był to również pierwszy etap selekcji i naboru najmłodszych zawodników oraz identyfikacji talentów.

Dodatkowo poprzez pobudzenie działań ośrodków lekkoatletycznych w całej Polsce zwiększyła się dostępność i podnosi poziom profesjonalnego szkolenia lekkoatletów.

Najbardziej utalentowane dzieci miały możliwość kontynuować przygodę z lekką atletyką w gimnazjum w klasach sportowych o profilu lekkiej atletyki lub w grupach treningowych prowadzonych przez pracujący w programie zespół wykwalifikowanych trenerów lekkiej atletyki. Gimnazjaliści brali udział w zawodach i obozach LDK!, a także systematycznie przechodzi testy sprawności fizycznej.

Zawody lekkoatletyczne

Oprócz regularnych ćwiczeń program Lekkoatletyka dla każdego!  2016 roku przewidywał organizację imprez ogólnopolskich, wojewódzkich, regionalnych, zawodów szkolnych i międzyszkolnych, w których dzieci bawiły się na sportowo, rywalizowały z rówieśnikami, ale miały też okazję spotkać się z gwiazdami sportu, utytułowanymi polskimi lekkoatletami, m.in. Pawłem Fajdkiem, Tomaszem Majewskim oraz Piotrem Małachowskim.

W 2016 roku w ramach programu Lekkoatletyka dla każdego! na Dolnym Śląsku zostało zorganizowanych 11 zawodów lekkoatletycznych, w które zanotowały 2156 osobostartów.

W dniach 4 i 5 listopada 2016 roku w ramach programu Lekkoatletyka dla każdego! rozegrane zostały zawody halowe. Na jedynej na Dolnym Śląsku hali lekkoatletycznej stawiły się niemal wszystkie reprezentacje Ośrodków Lekkiej Atletyki z naszego województwa. Najmłodsi adepci królowej sportu rywalizowali w czwórboju, w konkurencjach: 60m, rzucie piłką lekarską, 200m oraz skoku w dal), a także w konkurencji 500m.  4 listopada zanotowano 181 uczestników z Bielawy, Bolkowa, Jawora, Jeleniej Góry, Lwówka Śląskiego, Szklarskiej Poręby, Świdnicy, Wałbrzycha oraz Żarowa, natomiast dzień później – 406 lekkoatletów z następujących lokalizacji (Bogatynia, Bolesławiec, Bystrzyca Kłodzka, Długołęka, Dzierżoniów, Głogów, Góra, Jelcz- Laskowice, Lubań, Lubin, Łagiewniki, Oleśnica, Oława, Polkowice, Stronie Śląskie, Środa Śląska, Twardogóra, Węgliniec, Wrocław, Zgorzelec, Żmigród).

Zawody wojewódzkie były kwalifikacją na Halową Olimpiadę Lekkoatletyka dla każdego!

Do reprezentacji wojewódzkiej programu Lekkoatletyka dla każdego! powołanych zostało 50 zawodników. Łącznie w hali COS OPO Spała w zawodach ogólnopolskich w dniu 26 listopada 2016 roku wystartowało ponad 700 dzieci z 15 Ośrodków Lekkiej Atletyki z Polski. Reprezentacja Dolnego Śląska zwyciężyła rywalizację w drużynowym wieloboju szkół podstawowych i gimnazjalnych i  zdobyła liczne medale w konkurencjach indywidualnych.

Sprzęt Lekkoatletyka dla każdego!

Zakupiony w 2016 roku sprzęt Lekkoatletyka dla każdego! przez PZLA i jednostki samorządów terytorialnych wykorzystywany był do prowadzenia zajęć ruchowych przez nauczycieli nauczania początkowego, organizacji szkoleń dla nauczycieli, trenerów, prowadzenia eventów lekkoatletycznych zarówno w formule szkolnej, jak i międzyszkolnej, a także był wykorzystywany na treningach w starszych grupach  (w klasach IV – VI szkół podstawowych). Zapewniono dzieciom ogólnie dostępny, bezpieczny i aktywny sposób spędzania wolnego czasu podczas systematycznych zajęciach sportowych.

Dzięki realizacji programu Lekkoatletyka dla każdego!

 • podniesiono potencjał zdrowia oraz sprawności fizycznej dzieci,
 • podwyższono  u uczestników świadomości na temat zdrowego trybu życia,
 • zachęcono rodziców do szerszego zainteresowania się prozdrowotną aktywnością swoich dzieci,
 • zaktywizowano społeczności lokalne, władze samorządowe, nauczycieli, szkół i innych jednostek organizacyjnych do podejmowania stałych działań związanych z aktywnością ruchową,
 • w pełni wykorzystano lokalne infrastruktury sportowe (przede wszystkim boiska i stadiony lekkoatletyczne wybudowane w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu.

Realizacja programu była możliwa dzięki współdziałaniu:

 • Ministerstwa Sportu i Turystyki
 • Województwa Dolnośląskiego
 • Partnera Strategicznego: Nestlé Polska
 • Sponsora Głównego: PKN Orlen
 • Koordynatorów programu, trenerów
 • Jednostek Samorządów Terytorialnych
 • dyrektorów szkół, nauczycieli i instruktorów
 • rodziców
 • przedstawicieli klubów lekkoatletycznych

Dzięki programowi upowszechnianie lekkiej atletyki na Dolnym Śląsku w ramach programu Lekkoatletyka dla każdego! zostało sfinansowane:

 • zatrudnienie kadry
 • organizacja zawodów
 • organizacja szkoleń dla JST oraz trenerów
 • produkcja materiałów promocyjnych
 • zakup sprzętu sportowego
 • aktualizacja stron internetowych

Dzięki finansowaniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Województwo Dolnośląskie oraz zaangażowaniu jednostek samorządu terytorialnego oraz wsparciu sponsorów: firmy Nestlé Polska i PKN Orlen wszystkie zajęcia w programie były bezpłatne.

W czasie realizacji zadania PZLA, DZLA i dolnośląskie kluby lekkoatletyczne ściśle współpracowały w zakresie:

 • zatrudnienia trenerów do pracy w programie,
 • organizacji eventów i zawodów na różnych poziomie,
 • współpracy metodycznej dla prowadzonych grup treningowych,
 • wsparcia w procesie szkolenia dla trenerów.

Program upowszechniania lekkiej atletyki na Dolnym Śląski w ramach programu Lekkoatletyka dla każdego! w pełni spełnił swoje zamierzenia w aspekcie sportu, edukacji, wychowania i innych funkcji społecznych wśród dzieci i młodzieży i powinien być kontynuowany w najbliższych latach.

Należy zaznaczyć, że w żadnym województwie program Lekkoatletyka dla każdego! nie jest realizowany na tak szeroką skalę. Jest to możliwe dzięki współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki, Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki.