Podsumowanie program DSdlaK – Głogów

W ramach realizowanego programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego „ Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” w powiecie głogowskim, na szkolnym obiekcie lekkoatletycznym Zespołu Szkół im. J. Wyżykowskiego, odbywały się cykliczne zajęcia i zawody lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży.

Program miał za zadanie upowszechnianie lekkiej atletyki w Głogowie oraz ożywienie nowo powstałego obiektu, zachęcenie jak największej ilości mieszkańców, zwłaszcza młodzieży do systematycznej aktywności.
Zajęcia odbywały się systematycznie 2 – 3 razy w tygodniu, najliczniejsza grupa to dzieci w wieku szkoły podstawowej od 10 do 13 roku życia.
Po pierwszych zajęciach  wyłoniła się stała grupa która systematycznie uczęszczała na zajęcia i startowała w zawodach. ( 16 ). W trakcie zajęć oraz zawodów, przewinęła się liczna grupa chętnych, którzy z ciekawości lub sprawdzenia swoich możliwości brała udział  w treningach i zawodach. ( 122 )
W organizacji zajęć treningowych a zwłaszcza w zawodach, brała udział grupa wolontariuszy ( 12 ) głównie pochodząca ze starszych grup lekkoatletów oraz rodziców i nauczycieli.
Zawody odbywały się w piątki, gdzie startowała liczna grupa najmłodszych adeptów lekkiej atletyki oraz wszystkich chętnych do sprawdzenia swojej dyspozycji szybkościowej lub wytrzymałościowej. Imprezy lekkoatletyczne miały również charakter integracyjny,  w formie zabawowej startowy dzieci z Ośrodka Szkolno Wychowawczego.
Urozmaicając starty ( poza typowymi konkurencjami lekkoatletycznymi ) dla dzieci w zawodach piątkowych, organizatorzy zaproponowali zwinnościowy tor przeszkód  z akcentem na pokonywanie płotków lekkoatletycznych. Ta bardzo widowiskowa i atrakcyjna forma rywalizacji bardzo spodobała się uczestnikom zabawy. Na koniec zmagań odbyły się zawody w postaci zaliczenia testu Coopera.
Wszyscy uczestnicy otrzymywali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa oraz wręczono medale dla trzech czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach na zawodach regionalnych.
Kameralny obiekt sprawdził się do przeprowadzenia imprez sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży i lokalnego społeczeństwa, odbyło się 8 edycji „Piątków Lekkoatletycznych, mistrzostwa powiatu w lekkiej atletyce oraz dwie edycje testu Coopera.
Cykl zawodów w Głogowie wyłonił  reprezentację, która  była ograniczona środkiem transportu, na  finał Grand Prix we Wrocławiu, gdzie  z powodzeniem startowała ekipa głogowska z efektami w  postaci 7 medali:

Można zauważyć efekty pracy trenerskiej i wychowawczej wśród uczestników zajęć, młodzież została wyposażona w zasób wiadomości i umiejętności które miejmy nadzieje będą w przyszłości procentowały na stadionach kraju i za granicą

Koordynator programu powiatu głogowskiego – Tadeusz Karpowicz