Wałbrzych, 26.09.14

Liczba uczestników ogólnie 51, 5 klas III SP i jedna klasa II- sportowa

 •    liczba uczestników piątków 14
 •    liczba wolontariuszy 11

Konkurencje lekkoatletyczne: rzut piłeczką palantową : (dz)) I m – Weronika Satora (2005) –  15.5 m

 • II m – Oliwia Dmakowska (2005) -13.5 m
 • III m -Kamila Świdnicka (2006) – 13 m
 • (chł) I m – Adam Czornij (2006) – 30 m
 • II m – Tymoteusz Śliwakowski (2006) – 24 m
 • III m – Szymon Marczuk (2006) – 22 m

skok w dal:

 • (dz) I m – Weronika Satora (2005) – 3.00 m
 • II m – Izabela Pisarczyk (2005) – 2.81 m
 • III m – Kamila Świdnicka (2006) – 2.77 m
 • (chł)  I m – Mateusz Sławinski ( 2006) – 3.25 m
 • II m – Adam Czornij (2006) – 3.11 m
 •  III m – Oktawian Greiner 3.10 m

bieg na 60 m:

 • (dz)  I m – Weronika Satora ( 2005) – 10.47 s
 •  II m – Oliwia  Dmakowska (2005) – 10.55 s
 •  III m – Karolina Stefańska (2005) – 11.40 s
 • (chł) I m- Dawid Twardijewicz (2005) – 9.91 s
 • I m – Szymon Marczuk (2005) – 9.91s
 •  II m – Pers Mikołaj (2006) – 10.49s

bieg na 200 m:

 • (dz) I m – Kamila Świdnicka (2006) – 43.68 s
 • II m – Weronika Satora ( 2005) – 43.87s
 •  IIIm – Oliwia  Dmakowska ( 2005)- 44.37s
 •  (chł) I m –  Szymon Marczuk (2006) – 36.34 s
 •  II m – Mikołaj Pers (2006) – 39.63s
 •  IIIm -Oskar Sudora (2006) – 39.91s

sędziowie: Katarzyna Popiel, Hanna Kotynia