Relacje Słowa Sportowego

Grand Prix z 29.09

Finał Grand Prix z 22.09