Powiat Legnicki – Edyta Szkolnik

Deklaracja

Samorząd
Samorząd: Starostwo Powiatowe w Legnicy
Adres obiektu: Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie, ul. Wojska Polskiego 16
Koodynator JST: Mariusz Kowalczyk
Telefon: 768196510
Trener / Instruktor LA
Imię i nazwisko instruktora: Edyta Szkolnik
Telefon: 668045339
Kwalifikacje zawodowe: mgr wychowania fizycznego
Treningi i pi?tki lekkoatletyczne
Godziny i dni treningów
16.30 – 18.00 wrzesień poniedziałek, środa, czwartek, piątek
16.30 – 18.00 październik poniedziałek, środa, czwartek
Daty treningów
wrzesień 03, 05, 08, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 29
październik 01, 02, 06, 08, 09, 13, 15, 16, 20, 22, 27, 29, 30
Daty piątków lekkoatletycznych 26.09, 24.10

Dziennik

Imię i nazwisko trenera: Edyta Szkolnik
e-mail trenera: edi.uni@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Chojnów
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 10 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16.30-18.00
Temat treningu: Diagnoza osobnicza – sprawdzamy poziom zdolności kondycyjnych
Cele i treść treningu: Cel – zdobycie wiedzy nt. poziomu zdolności kondycyjnych – siły, szybkości i wytrzymałości. Treści – ćwiczenia indywidualne, ze współpartnerem bez przyborów i z przyborami – skakanka, ławeczki, płotki, piłeczki palantowe; zabawy bieżne, skoczne i rzutne – wyścigi rzędów, berki, zwinnościowy tor przeszkód, gra „kwadrant”.

Imię i nazwisko trenera: Edyta Szkolnik
e-mail trenera: edi.uni@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Chojnów
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 11 / 09 / 2014
Temat treningu: Rozwijamy szybkość i zwinność w wyścigach rzędów
Cele i treść treningu: Cel – przygotowanie organizmu do pokonywania krótkich odcinków z max. prędkością, rozwój zwinności. Treści – ogólnorozwojowa rozgrzewka przytowująca organizm do wysiłku, wyścigi rzędów z elementami rywalizacji i przestrzeganiem zasad „fair-play”- pokonywanie na odcinku 60m przeszkód – płotki, ławeczki, przenoszenie przyborów, wyścigi z różnych pozycji wyjsciowych – ćwiczenie szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy.

Imię i nazwisko trenera: Edyta Szkolnik
e-mail trenera: edi.uni@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Chojnów
Ilość uczestników treningu:: 17
Data treningu: 15 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16.30-18.00
Temat treningu: Uczymy się skoku w dal metodą naturalną
Cele i treść treningu: Cele – nauka techniki fazy rozbiegu, odbicia, lotu i lądowania. Treści – rozgrzewka ogólnorozwojowa – zabawy ożywiające bieżne, ćw. dynamiczne, statyczne, gibkościowe; ćw. przygotowawcze – skoki przez skakankę, wieloskoki, skok w dal z miejsca; nauka wszystkich faz skoku: w dal.