Kurs na sędziego młodzieżowego

Trenerzy i instruktorzy pracujący w programie Dolny Śląsk dla Królowej Sportu proszeni są o przesłanie załączonej listy dzieci i młodzieży która chciałaby ukończyć kurs sędziego młodzieżowego.

2014-08-28 Kurs sędziego młodzieżowego – lista uczestników ( pobierz)

Zgłoszenia w postaci wypełnionej tabeli (imię i nazwisko oraz data urodzenia) należy przesłać na adres koordynatora programu (serafinska@dzla.pl) do 5 września 2014r.

Aby otrzymać certyfikat sędziego młodzieżowego w lekkiej atletyce należy:

1. Wziąć udział w kursie teoretycznym organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk i Kolegium Sędziowskie Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki. Pierwszy termin kursu teoretycznego odbędzie się w dniu 5 września 2014 roku w trzech lokalizacjach:

  • Twardogóra (15:00 – 16:00)
  • Węgliniec (15:00 – 16:00)
  • Wałbrzych (14:00 – 15:00)

Daty pozostałych kursów podane zostaną wkrótce.

2. Zapoznać się z materiałami edukacyjnymi zamieszczonymi na stronie www.krolowasportu.pl (przeczytaj)

3. Uczestniczyć w organizacji i sędziować w minimum 2 zawodach lekkoatletycznych (piątek lekkoatletyczny i/lub zawody regionalne). Udział w zawodach potwierdza instruktor pracujący w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu.

Inne

  • Aby wysłać test do sprawdzenia należy wypełnić wszystkie rubryki i kliknąć wyślij.
  • Testy sprawdzać będą licencjonowani sędziowie.
  • Przesłanym przez instruktorów listom uczestników zostaną nadane kody np. wrocław0001.
  • Informacje o wynikach testu (zaliczone/nie zaliczone) będą zamieszczane na stronie na bieżąco.
  • Do testu można podchodzić dwa razy.
  • Test można zaliczać w terminie 5 września – 20 października 2014 roku.

Życzymy powodzenia