Powiat Głogowski – instruktor Tadeusz Karpowicz

 Deklaracja

Samorząd
Samorząd: Starostwo Powiatowe w Głogowie
Adres obiektu: Głogów ul. W. Stwosza 3 a
Koodynator JST: Tomasz Kumczyk
Telefon: 767282890
Trener / Instruktor LA
Imię i naziwsko Tadeusz Karpowicz
Telefon: 505146818
Kwalifikacje zawodowe: mgr wychowana fizycznego / doradca metodyczny
trener klasy mistrzowskiej – lekka atletyka
Treningi i piątki LA
Godziny i dni treningów
16.30 – 18.30 VI poniedziałki
11.00 – 13.00 – VII;VIII środy i piątki
Daty treningów
czerwiec 12;16;18;20;23;25;27 (zawody)
lipiec 02; 04; 07; 09; 11;
sierpień 18; 20; 22; 25; 27; 29;
wrzesień 01; 03; 05ZR; 08; 10; 12; 15; 17; 20GP22; 24; 26; 29;
październik 01; 06; 08; 13; 15; 20; 22; 27;
Daty piątków LA
czerwiec 13; 27;
wrzesień 05; 12;
październik 03; 10; 17ZR; 24;

 

Dziennik zajęć

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 12 / 06 / 2014
Godziny treningu: 16.30 – 18.30
Temat treningu: Doskonalenie zmiany pałeczki sztafetowej

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 9
Data treningu: 16 / 06 / 2014
Godziny treningu: 16.30 – 18.30
Temat treningu: Doskonalenie techniki skoku w dal i trójskoku

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 13
Data treningu: 18 / 06 / 2014
Godziny treningu: 16.30 – 18.30
Temat treningu: doskonalenie cech motorycznych – siła ogólna + dynamiczna

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 20
Data treningu: 23 / 06 / 2014
Godziny treningu: 16.30 – 18.30
Temat treningu: 1.zabawowe formy rywalizacji szybkościowej 2.testy skoczności
Cele i treść treningu: 1. nauka podstawowych działń ruchowych związanych z kształceniem cechy motorycznej – szybkość2. nauka i doskonalenie wykonywania testów zwiazanych ze skocznością: skok w dal z miejsca; 3-skok wieloskokiem z miejsca; 5- skok z miejsca

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 25 / 06 / 2014
Godziny treningu: 16.30 – 18.30
Temat treningu: nauka podstawowych działań ruchowych przygotowujących do skoku wzwyż
Cele i treść treningu: – zajęcia przeniesione do hali ( warunki atmosferyczne) – nauka elementów gimnastycznych – nauka koordynacji ruchowej w skoku wzwyż – zabawowe formy skoków gimnastycznych

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 13
Data treningu: 02 / 07 / 2014
Godziny treningu: 11.00 – 13.00
Temat treningu: wielobój lekkoatletyczny w formie zabawowej
Cele i treść treningu: cele: – zabawowa forma rywalizacji – sprawdzian indywidualnych możliwości i predyspozycji treść: – wielobój: 60 m, pchnięcie kulą 3 kg, skok w dal, 600 m – wspólna rywalizacja dla dziewcząt i chłopców

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 04 / 07 / 2014
Godziny treningu: 11.00 – 13.00
Temat treningu: nauka podstawowych działań ruchowych przygotowujących do rzutów lekkoatletycznych: pchnięcia kulą i rzutu oszczepem
Cele i treść treningu: Cel: zabawowa forma przygotowania do nauki rzutów lekoatletycznych Treść: wieloboje kulą ( 3 kg), rzuty z rywalizacją, ćwiczenia oswajające z oszczepem, rzuty do celu

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 07 / 07 / 2014
Godziny treningu: 11.00 – 13.00
Temat treningu: Ogólnorozwojowe zabawy gimnastczno – lekkoatletyczne
Cele i treść treningu: Cel: doskonalenie cech motorycznych poprzez zabawy i gry Treść: ( zajęcia częściowo na hali z powodu „upału” i przejście na odkrytą pływalnię „Chrobry”- gra w p.koszykową, zabawy szybkoścowe z przyborami, wyścigi rzędów, wyścigi sztafet

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 09 / 07 / 2014
Godziny treningu: 11.00 – 13.00
Temat treningu: Nauka zmiany pałeczki sztafetowej
Cele i treść treningu: Cele: doskonalenie szybkości i dzałań w grupie, zabawowe formy rywalizacji Treść: zwinnościowy tor przeszkód, wyścigi rzędów

mię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 11
Data treningu: 11 / 07 / 2014
Godziny treningu: 11.00 – 13.00
Temat treningu: Doskonalenie poznanych dzałań ruchowych lekkoatletycznych
Cele i treść treningu: Cele: doskonalenie wybranych indywidualnych konkurencji lekkoatletycznych Treść: start niski z rywalizacją, wieloboje kulą (3 kg), rzuty do celu oszczepem, skok w dal z miejsca i rozbiegu

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 13
Data treningu: 18 / 08 / 2014
Godziny treningu: 11.00 – 13.00
Temat treningu: Doskonalenie poznanych działań ruchowych lekkoatletycznych
Cele i treść treningu: Cele:nauka ćwiczeń do zastosowania w rozgrzewce Treść: gra w p. koszykową, ogól. ćwiczenia z płotkami, rzuty wielobojowe p. lekarską, zabawy szybkościowe

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 20 / 08 / 2014
Godziny treningu: 11.00 – 13.00
Temat treningu: Nauka rozbiegu i techniki skoku w dal
Cele i treść treningu: Cel:Przygotowanie do przyszłej specjalizacji sportowej Treść: zabawy skocznościowe z rywalizacją, skoki w dal tech. naturalną z 1/2 rozbiegu oraz pełnego

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 22 / 08 / 2014
Godziny treningu: 11.00 – 13.00
Temat treningu: nauka podstawowych działań ruchowych przygotowujących do rzutów lekkoatletycznych: pchnięcia kulą i rzutu oszczepem
Cele i treść treningu: Cel:Przygotowanie do przyszłej specjalizacji sportowej Treść:mni turniej p. koszykowej, wieloboje kulą, zabawowe formy rzutu oszczepem

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 17
Data treningu: 25 / 08 / 2014
Godziny treningu: 11.00 – 13.00
Temat treningu: Nauka techniki pokonywania płotka lekkoatletycznego
Cele i treść treningu: Cel: Doskonalenie koordynacji i techniki biegu przez pł. Treść: Nauka podstawowych ćwiczeń, sart do pł., nauka rytmu, biegi z rywalizacją

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 27 / 08 / 2014
Godziny treningu: 11.00 – 13.00
Temat treningu: Doskonalenie zmiany pałeczki sztafetowej
Cele i treść treningu: Cel: Urozmaicona forma kształtowania szybkości Treść: Zabawy szybkościowe, nauka zmiany pałeczki, zabawowa forma rywalizacji sztafet

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 13
Data treningu: 29 / 08 / 2014
Godziny treningu: 11.00 – 13.00
Temat treningu: Wielobój lekkoatletyczny w formie zabawowej
Cele i treść treningu: Cel:Przygotowanie do przyszłej specjalizacji sportowej Treść: zabawy skocznościowe z rywalizacją, skoki w dal tech. naturalną, 60 m ze startu niskiego, pchnięcie kulą

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 20
Data treningu: 01 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16.30 – 18.30
Temat treningu: Ogólnorozwojowe zabawy gimnastyczno – lekkoatletyczne
Cele i treść treningu: Cel:Przygotowanie do przyszłej specjalizacji sportowej Treść: zabawy skocznościowe z rywalizacją, skoki w dal tech. naturalną, 60 m ze startu niskiego, pchnięcie kulą

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 23
Data treningu: 03 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16.30 – 18.30
Temat treningu: Nauka podstaw rozgrzewki przed zawodami
Cele i treść treningu: Cel: Nauka ogólnorozwojowych działań ruchowych przydatnych w rozgrzewceTresć: Mini turniej p. noznej, doskonalenie ćwiczeń rozciągająco – lekkoatletyczno – gimnastycznych, biegi sprinterskie i skoki w dal tech. naturalną

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 22
Data treningu: 08 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16.30 – 18.30
Temat treningu: Nauka zmiany pałeczki sztafetowej
Cele i treść treningu: Cele: doskonalenie szybkości i dzałań w zespole, zabawowe formy rywalizacji Treść: wyścigi rzędów, nauka zmiany pałeczki, biegi rozstawne 5X40 m

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 20
Data treningu: 10 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16.30 – 18.30
Temat treningu: Wielobój lekkoatletyczny w formie zabawowej
Cele i treść treningu: Cel:Przygotowanie do przyszłej specjalizacji sportowej Treść: zabawy skocznościowe z rywalizacją, skoki w dal tech. naturalną, 60 m ze startu niskiego, pchnięcie kulą

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 20
Data treningu: 15 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16.30 – 18.30
Temat treningu: Nauka i doskonalenie startu niskiego oraz zmiany pałeczki sztafetowej
Cele i treść treningu: Cele: doskonalenie szybkości i dzałań w zespole, zabawowe formy rywalizacji Treść: starty z bloków, wyścigi rzędów, nauka zmiany pałeczki, biegi rozstawne 5X40 m

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 17 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16.30 – 18.30
Temat treningu: Nauka i doskonalenie startu niskiego oraz zmiany pałeczki sztafetowej
Cele i treść treningu: Cel: Urozmaicona forma kształtowania szybkości Treść: Zabawy szybkościowe, nauka zmiany pałeczki, zabawowa forma rywalizacji sztafet

Grand Prix Dolnego Śląska 20.09.2014 – Wrocław

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 13
Data treningu: 22 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16.30 – 18.30
Temat treningu: Nauka techniki skoku wzwyż
Cele i treść treningu: Cel:Przygotowanie do przyszłej specjalizacji sportowej Treść: gimnastyka z elementami akrobatyki (dosk. przewrotów, skoki przez przeszkody) nauka rozbiegu i skoki tech.naturalną, nożycową i flop

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 24 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16.30 – 18.30
Temat treningu: Ogólnorozwojowe zabawy gimnastczno – lekkoatletyczne
Cele i treść treningu: Cel: zabawowa forma przygotowania ogólnorozwojowago z akcentem na szybkość Treść:zwinnościowy tor przeszkód, biegi przez płotki z rywalizacją

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 26 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16.00 – 17.30
Temat treningu: Wielobój lekkoatletyczny w formie zabawowej
Cele i treść treningu: Cel: ogólnorozwojowe przygotowanie motoryczno – techniczne Treść:marszobiegi z pokonywaniem przeszkód, biegi sprinterskie, wieloboje p.lekarską

Imię i nazwisko trenera: Karpowicz Tadeusz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 29 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16.00 – 17.30
Temat treningu: Nauka i doskonalenie ćwiczeń i techniki poknywania i biegu przez płotki
Cele i treść treningu: Cel: nauka techiki i koordynacji w biegach płotkarskich Treść:ogólnorozwojowe ćwiczenia rozciągające, tkzw. pędzel płotkowy, nauka biegu przez płotki, starty z rywalizacją ( 2-5 pł )

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 01 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00 – 17.30
Temat treningu: Ogólnorozwojowe zabawy gimnastczno – lekkoatletyczne
Cele i treść treningu: Cel: ogólnorozwojoweprzygotowanie motoryczno – techniczne Treść:marszobiegi z pokonywaniem przeszkód, biegi sprinterskie, wieloboje p.lekarską

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 01 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00 – 17.30
Temat treningu: Ogólnorozwojowe zabawy gimnastczno – lekkoatletyczne
Cele i treść treningu: Cel: ogólnorozwojoweprzygotowanie motoryczno – techniczne Treść:marszobiegi z pokonywaniem przeszkód, biegi sprinterskie, wieloboje p.lekarską

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 18
Data treningu: 06 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00 – 17.30
Temat treningu: Wielobój lekkoatletyczny w formie zabawowej
Cele i treść treningu: Cel:Przygotowanie do przyszłej specjalizacji sportowej Treść: zabawy skocznościowe z rywalizacją, skoki w dal tech. naturalną, 60 m ze startu niskiego, wieloboje kulą

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 13
Data treningu: 08 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00 – 17.30
Temat treningu: Doskonalenie techniki biegu przez płotki, ćwiczenia na płotkach
Cele i treść treningu: Cel: Doskonalenie koordynacji i techniki biegu przez pł. Treść: Nauka podstawowych ćwiczeń, sart do pł., nauka rytmu, biegi z rywalizacją

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 13 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00 – 17.30
Temat treningu: Doskonalenie startu niskiego, zabawy szybkościowe z rywalizacją
Cele i treść treningu: Cel: Urozmaicona forma kształtowania szybkości Treść: Zabawowa forma rywalizacji – wyścigi rzędów

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 15 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00 – 17.30
Temat treningu: Wielobój lekkoatletyczny w formie zabawowej
Cele i treść treningu: Cel:Przygotowanie do przyszłej specjalizacji sportowej Treść: zabawy skocznościowe z rywalizacją, skoki w dal tech. naturalną, 60 m ze startu niskiego, wieloboje kulą

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 20 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00 – 17.30
Temat treningu: Nauka i doskonalenie ćwiczeń zwiazanych z biegiem przez płotki
Cele i treść treningu: Cel: ogolnorozwojowe przygotowanie pod przyszłą specjalizację Treść;doskonalenie ćw. tkzw. „pędzla płotkowego”, rytmy biegu , zabawowe formy rywalizacji na płotkach

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 22 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00 – 17.30
Temat treningu: Nauka i doskonalenie techniki skoku wzwyż – flop
Cele i treść treningu: Cel:Przygotowanie do przyszłej specjalizacji sportowej Treść: gimnastyka z elementami akrobatyki (dosk. przewrotów, skoki przez przeszkody) nauka rozbiegu i skoki tech.naturalną, nożycową i flop

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 27 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00 – 17.30
Temat treningu: Mała zabawa biegowa
Cele i treść treningu: Cel: ogólnorozwojowe zajęcia z akcentem na wytrzymałość Treść: doskonalenie poznanych ćwiczeń przeznaczonych do rozgrzewki, biegi z pokonywaniem przeszkód na boisku

Dziennik piątków lekkoatletycznych

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Data przeprowadzenia zawodów: 13 / 06 / 2014
Godziny zawodów: 12.00 – 14.30
Ilość uczestników piątku LA:: więcej
Ilość wolontariuszy:: 16
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Data przeprowadzenia zawodów: 27 / 06 / 2014
Godziny zawodów: 15.00 – 17.00
Ilość uczestników piątku LA:: 33
Ilość wolontariuszy:: 6
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Data przeprowadzenia zawodów: 05 / 09 / 2014
Godziny zawodów: 15.00 – 17.00
Ilość uczestników piątku LA:: więcej
Ilość wolontariuszy:: 11
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Data przeprowadzenia zawodów: 12 / 09 / 2014
Godziny zawodów: 15.00 – 17.00
Ilość uczestników piątku LA:: 31
Ilość wolontariuszy:: 7
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Data przeprowadzenia zawodów: 03 / 10 / 2014
Godziny zawodów: 15.00 – 17.00
Ilość uczestników piątku LA:: 30
Ilość wolontariuszy:: 5
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Data przeprowadzenia zawodów: 10 / 10 / 2014
Godziny zawodów: 15.00 – 17.00
Ilość uczestników piątku LA:: 29
Ilość wolontariuszy:: 5
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Data przeprowadzenia zawodów: 17 / 10 / 2014
Godziny zawodów: 15.00 – 17.00
Ilość uczestników piątku LA:: więcej
Ilość wolontariuszy:: 12
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Data przeprowadzenia zawodów: 24 / 10 / 2014
Godziny zawodów: 15.00 – 17.00
Ilość uczestników piątku LA:: więcej
Ilość wolontariuszy:: 4
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak