Gmina Wrocław – instruktor Tomasz Szomburg

Harmonogram zajęć

Samorząd
Samorząd: Gmina Wrocław
Adres obiektu: ul.Parkowa 18-26   51-616 Wrocław
Koodynator JST: Teresa Hadzik
Telefon: teresa.hadzik@m.wroc.pl
Trener / Instruktor LA
Imię i nazwisko: Tomasz Szomburg
Telefon: 510298659
Kwalifikacje zawodowe: mgr wychowania fizycznego
trener 2 klasy – lekka atletyka
Treningi i piątki LA
Godziny i dni treningów
wtorek 1. 16.00- 17.30
czwartek 2. 16.00- 17.30
Daty treningów
październik 2.10, 4.10, 7.10, 9.10, 21.10, 23.10, 28.10, 30.10
Daty piątkóww LA 11.10, 25.10

Dziennik zajęć

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szomburg
e-mail trenera: szombi1@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wrocław
Ilość uczestników treningu:: 11
Data treningu: 02 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00 – 17.30
Temat treningu: Doskonalenie cech motorycznych – siła ogólna, siła dynamiczna.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szomburg
e-mail trenera: szombi1@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wrocław
Ilość uczestników treningu:: 7
Data treningu: 04 / 10 / 2014
Godziny treningu: 11.00-12.30
Temat treningu: Doskonalenie wytrzymałości ogólnej – mała zabawa biegowa.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szomburg
e-mail trenera: szombi1@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wrocław
Ilość uczestników treningu:: 11
Data treningu: 07 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00 -17.30
Temat treningu: Doskonalenie techniki pokonywania płotków.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szomburg
e-mail trenera: szombi1@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wrocław
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 09 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00-17.30
Temat treningu: Doskonalenie cech motorycznych – skoczność.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szomburg
e-mail trenera: szombi1@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wrocław
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 21 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00 – 17.30
Temat treningu: Doskonalenie techniki pokonywania płotka lekkoatletycznego.
Cele i treść treningu: Nauka techniki i koordynacji w biegu płotkarskim.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szomburg
e-mail trenera: szombi1@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wrocław
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 23 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00-17.30
Temat treningu: Doskonalenie mocy – siła biegowa LA.
Cele i treść treningu: Poprawa mocy kończyn dolnych, poprawa techniki biegu.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szomburg
e-mail trenera: szombi1@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wrocław
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 28 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00 – 17.30
Temat treningu: Doskonalenie wytrzymałości – mała zabawa biegowa.
Cele i treść treningu: Doskonalenie ogólnej wytrzymałości biegowej, poprawa techniki biegu.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szomburg
e-mail trenera: szombi1@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wrocław
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 30 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00 – 17.30
Temat treningu: Doskonalenie mocy – ćwiczenia skocznościowe.
Cele i treść treningu: Poprawa skoczności i mocy kończyn dolnych.

Dziennik piątków lekkoatletycznych

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szomburg
e-mail trenera: szombi1@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wrocław
Data przeprowadzenia zawodów: 11 / 10 / 2014
Godziny zawodów: 11.00-13.00
Ilość uczestników piątku LA:: 16
Ilość wolontariuszy:: 2
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak