Gmina Węgliniec – instruktor Tomasz Szymański

Deklaracja

Samorząd
Samorząd: Gmina i Miasto Węgliniec
Adres obiektu: ul. Sportowa
Koodynator JST: Beata Bogacz
Telefon: 757712552 wewn.39
Trener / Instruktor LA
Imię i naziwsko: Tomasz Szymański
Telefon: 512 748 811
Kwalifikacje zawodowe: trener II klasy LA- klub UKS OLIMPIA WĘGLINIEC
nauczyciel wychowania fizycznego w ZS w Węglińcu
Treningi i piątki lekkoatletyczne
Godziny i dni treningów
Poniedziałek 16.00-18.00
Piątek 18.00-20.00
Daty treningów
czerwiec 9,11,16,18,2325, 26, 30
lipiec 2,7,9,14,16,17, 18, 21,23, 28, 30
sierpień 1,18,20,27
wrzesień 1, 3, 5, 8,10, 15,17, 20GP, 22,
październik 1, 2, 6, 8, 10, 17, 20, 22, 24, 27, 29
Daty piątkow LA 27.06 4.07, 11.07, 18.07, 25.07, 22.08,29.08, 5.09ZR, 19.09, 17.10

Dziennik zajęć

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 20
Data treningu: 09 / 06 / 2014
Godziny treningu: 16.00-18.00
Temat treningu: L.A- ocena rozwoju cech motorycznych, sprawdziany szybkości i rzutu
Cele i treść treningu: Kształtowanie postawy świadomego i permanentnego uczestnictwa uczniów w formie aktywności sportowej (sprawność) w czasie sprawdzianu szybkości i rzutu

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 20
Data treningu: 11 / 06 / 2014
Godziny treningu: 16.00-18.00
Temat treningu: Nauka techniki przekazywania pałeczki sztafetowej sposobem od dołu i od góry.
Cele i treść treningu: Umiejętności: umiejętność przekazania pałeczki sztafetowej sposobem górnym , dolnym, na pełnym biegu i w strefie zmian, wyrabianie szybkości reagowania na sygnał b) Motoryczność: kształtowanie zwinności, szybkości, koordynacji ruchowej , wytrzymałości, siły ramion i nóg c) Wiadomości: świadomość celu zajęć sportowych, sposoby przekazywania pałeczki sztafetowej, dystanse na których rozgrywane są sztafety lekkoatletyczne. d) Wychowawcze: odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i współćwiczących podczas wykonywania ćwiczeń, efektywna współpraca z partnerem i zespołem.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 19
Data treningu: 16 / 06 / 2014
Godziny treningu: 16.00-18.00
Temat treningu: Gry i zabawy rzutne jako przygotowanie do rzutów lekkoatletycznych.
Cele i treść treningu: Umiejętności: podstawowe elementy techniki rzutów. Sprawność fizyczna: rozwój siły mięśniowej i koordynacji ruchowej w przygotowaniu do rzutów la. Wiadomości: zasady postępowania indywidualnego i grupowego w czasie zajęć.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 21
Data treningu: 18 / 06 / 2014
Godziny treningu: 16.00-18.00
Temat treningu: Skok wzwyż- nauka rozbiegu i skoku techniką przerzutową.
Cele i treść treningu: – umiejętności: dziecko próbuje prawidłowo ustawić się, ułożyć ciało i skoczyć w wzwyż-motoryczność: dziecko podnosi swoje umiejętności motoryczne, gibkościowe, koordynacyjne.-wiadomości: dziecko uczy się podstawowych zasad bezpieczeństwa na zajęciach , zasad prawidłowego skoku w wzwyż

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 23 / 06 / 2014
Godziny treningu: 19.00-20.30
Temat treningu: Nauka skipu A i C oraz startu wysokiego
Cele i treść treningu: Motoryczności kształtowanie: koordynacja ruchowa, szybkość – Umiejętności: start wyskoki

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 0
Data treningu: 25 / 06 / 2014
Godziny treningu: Trening przełożony ze względu na złe warunku pogodowe
Temat treningu: –
Cele i treść treningu: –

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 13
Data treningu: 26 / 06 / 2014
Godziny treningu: 19.00-20.30
Temat treningu: Rozruch przed ,, I Piątkiem z LA”
Cele i treść treningu: Rozruch mający na celu wykonywanie ćwiczeń przygotowujących organizm do wysiłku fizycznego, który nastąpi następnego dnia podczas sprawdzianu w biegu n 60m i w skoku w dal techniką naturalną.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 30 / 06 / 2014
Godziny treningu: 10.30-12.00
Temat treningu: Poznajemy zasób ćiczeń doskonalących technikę kroku biegoego.
Cele i treść treningu: /kształtoanie charakteru i właściwego współżycia w grupie rówieśniczej;

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 18
Data treningu: 02 / 07 / 2014
Godziny treningu: 10.30-12.00
Temat treningu: Gry i zabawy o charakterze bieżnym i skocznym- ,,berki” i ćwiczenia z zadaniami.
Cele i treść treningu: Kształtowanie umiejętności ruchowych niezbędnych w różnych przejawach działalności ludzkiej – utylitarnej, sportowej oraz służącej zdrowiu.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 07 / 07 / 2014
Godziny treningu: 10.30-12.00
Temat treningu: Gry i zabawy bieżne i skoczne- wyścigi rzędów z materacami, rugby.
Cele i treść treningu: Sprawność motoryczna: Dzieci: – poprawiają zwinność; rozwinie koordynację wzrokowo- ruchową ( widzenie poboczne ); – wzmacniają siłę mięśni posturalnych; Umiejętności: dzieci potrafią: – wykonać podanie i chwyt piłką do rugby; – biec z piłką ze zmianą kierunków; – współpracować w zespołach ćwiczebnych;

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 16 / 07 / 2014
Godziny treningu: 10.30-12.00
Temat treningu: ABC techniki biegu- wykonujemy rytmy w formie zabawowej.
Cele i treść treningu: Nauka właściowego poruszania się podczas biegu.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 17 / 09 / 2014
Godziny treningu: 14.30-16.00
Temat treningu: Nauka zmiany pałeczki sztafetowej+ rytmy

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wrocław
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 18 / 07 / 2014
Godziny treningu: 10.30
Temat treningu: Rozwijamy swoje cechy motoryczne w grach i zabawach bieżnych i skocznych.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 21 / 07 / 2014
Godziny treningu: 10.30- 12.00
Temat treningu: Zabawy rzutne zakończone grą w kwadranta.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 23 / 07 / 2014
Godziny treningu: 10.30- 12.00
Temat treningu: Nauka techniki pokonywania płotków, próby biegu na różnych dystansach przez płotki.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 28 / 07 / 2014
Godziny treningu: 10.30- 12.00
Temat treningu: Skok wzwyż sposobem nożycowym- nauka.
Cele i treść treningu: Dbałość o poprawną technikę wykonania, technika rozbiegu i lądowania.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 30 / 07 / 2014
Godziny treningu: 10.30- 12.00
Temat treningu: Skok z pełnego rozbiegu techniką naturalną oraz nauka startu z bloków.
Cele i treść treningu: Kontrola cech motorycznych, próba radzenia sobie z szybkim biegiem przed samym odbiciem i ,,wstrzelenie” się w deskę.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 01 / 08 / 2014
Godziny treningu: 10.30- 12.00
Temat treningu: Rozwijanie siły w grach i zabawach rzutnych i z mocowaniem, rzutach piłeczka palantową i piłką lekarską.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 03 / 09 / 2014
Godziny treningu: 14.30-16.00
Temat treningu: Sprawdzamy swoje umiejętności rzutowe- piłeczka palantowa.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 08 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16.00-17.30
Temat treningu: Technika biegu na krótkim i średnim dystansie.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 9
Data treningu: 10 / 09 / 2014
Godziny treningu: 14.30-16.00
Temat treningu: Usprawniamy się wykonując ćwiczenia na płotkach lekkoatletycznych.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 13
Data treningu: 15 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16.00-17.30
Temat treningu: Pchnięcie kulą z miejsca oraz techniką szkolną.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 17 / 09 / 2014
Godziny treningu: 14.30-16.00
Temat treningu: Nauka zmiany pałeczki sztafetowej+ rytmy

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 10
Data treningu: 29 / 09 / 2014
Godziny treningu: 14.30-16.00
Temat treningu: Uczymy się poprawnie wykonywać ćwiczenia pomocnicze na płotkach lekkoatletycznych+ wieloboje piłkami lekarskimi.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 10
Data treningu: 02 / 10 / 2014
Godziny treningu: 14.30- 15.30
Temat treningu: Rozruch przed zawodami SZS- Jelenia Góra i Mistrzostwami Polski LZS w przełajach.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 13
Data treningu: 06 / 10 / 2014
Godziny treningu: 14.30- 16.00
Temat treningu: Obwody stacyjne- ćwiczenia koordynacyjne, siłowe i szybkościowe.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 10
Data treningu: 08 / 10 / 2014
Godziny treningu: 14.30-16.00
Temat treningu: Rzuty długie- ćwiczenia oswajające z oszczepem

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 17
Data treningu: 10 / 10 / 2014
Godziny treningu: 18.00-19.30
Temat treningu: Ćwiczenia na płotkach i starty sytuacyjne.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 10
Data treningu: 17 / 10 / 2014
Godziny treningu: 18.00-19.30
Temat treningu: Gra w piłkę koszykową+ ćwiczenia rozciągające na płotkach lekkoatletycznych+ rytmy na szarfach

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Bystrzyca Kłodzka
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 20 / 10 / 2014
Godziny treningu: 14.30-16.00
Temat treningu: Ćwiczenia na drabinkach koordynacyjnych+ zabawy na płotkach dla dzieci.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 10
Data treningu: 22 / 10 / 2014
Godziny treningu: 14.30-16.00
Temat treningu: Duża zabawa biegowa- mierzymy tętno spoczynkowe i powysiłkowe

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 24 / 10 / 2014
Godziny treningu: 18.00-19.30
Temat treningu: Rzuty wielobojowe piłkami lekarskimi (1,2kg) + berki

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Bystrzyca Kłodzka
Ilość uczestników treningu:: 11
Data treningu: 27 / 10 / 2014
Godziny treningu: 14.30-16.00
Temat treningu: Nauka techniki skoku w dal.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 29 / 10 / 2014
Godziny treningu: 14.30-16.00
Temat treningu: Uczymy sie mierzyć tętno- mała zabawa biegowa.

Dziennik piątków lekkoatletycznych

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymańskiuk
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Data przeprowadzenia zawodów: 27 / 06 / 2014
Godziny zawodów: 19.00-20.30
Ilość uczestników piątku LA:: 11
Ilość wolontariuszy:: 5
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Nie
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Data przeprowadzenia zawodów: 04 / 07 / 2014
Godziny zawodów: 10.30-12.00
Ilość uczestników piątku LA:: 18
Ilość wolontariuszy:: 1
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Nie
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Nie

Zawody regionalne 05.09.2014 – Węgliniec