Gmina Wałbrzych – instruktor Anna Kotek / Natalia Urbacka

Deklaracja

Samorząd
Samorząd: Gmina Wałbrzych
Adres obiektu: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu
ul.Palisadowa 48
Koodynator JST:
Telefon:
Trener / Instruktor LA
Imię i nazwisko: Anna Kotek
Telefon: 664171077
Treningi i piątki LA
Godziny i dni treningów: wtorek 15.00 – 16.30, czwartek/piątek 15.00-16.30
Daty treningów
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień 2, 4, 5ZR, 9, 12, 15, 16,18, 19, 20GP 22, 23, 25, 29, 30
październik 2, 3, 6, 7, 10, 9, 13, 14, 16, 17ZR, 20, 21, 23, 24, 27,  28, 30, 31
Daty piątków LA
12 września, 26 września, 10 października

Dziennik zajęć

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 02 / 09 / 2014
Godziny treningu: 15.30-17.00
Temat treningu: Rzut piłeczką palantową z miejsca na odległość
Cele i treść treningu: Doskonalenie piłeczką palantową z miejsca

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 09 / 09 / 2014
Godziny treningu: 15.30-17.00
Temat treningu: Skok w dal z rozbiegu
Cele i treść treningu: Doskonalenie skoku w dal- szybkość

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 12 / 09 / 2014
Godziny treningu: 15.30-17.00
Temat treningu: Biegi – krótkie
Cele i treść treningu: Zabawy biegowe z przyborami, po prostej, slalomie ,wyścigi rzędów

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 15 / 09 / 2014
Godziny treningu: 15.30- 17.00
Temat treningu: Zabawy rzutne piłeczkami różnej wielkości
Cele i treść treningu: Doskonalenie techniki rzutu piłeczką palantową

Grand Prix Dolnego Śląska 20.09.2014 – Wrocław

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 22 / 09 / 2014
Godziny treningu: 15.30-17.00
Temat treningu: Szybkie biegi po prostej na krótkich odcinkach , bieg z przyspieszeniem
Cele i treść treningu: Bieg z dodatkowymi czynnościami , jako przygotowanie do biegu sztafetowego.

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 03 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15.30-17.00
Temat treningu: Wieloskoki, skoki przez przeszkody
Cele i treść treningu: Doskonalenie skoku w dal techniką naturalną

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 19 / 09 / 2014
Godziny treningu: 15.30-17.00
Temat treningu: Ćwiczenia ogólnorozwojowe
Cele i treść treningu: Doskonalenie biegów na krótkich i długich dystansach, szybkość i wytrzymałość

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 29 / 09 / 2014
Godziny treningu: 15.30-17.00
Temat treningu: zabawy bieżno-rzutne z przyborami
Cele i treść treningu: doskonalenie biegu w różnym tempie,wykonywanie rzutów do celu z różnych odległości – woreczki, piłki tenisowe

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 03 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15.30-17.00
Temat treningu: Wieloskoki, skoki przez przeszkody
Cele i treść treningu: Doskonalenie skoku w dal techniką naturalną

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 06 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15.30- 17.00
Temat treningu: Zabawy zwinnościowe i tory przeszkód
Cele i treść treningu: Doskonalenie zwinności, szybkości, omijanie i wymijanie

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 10 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15.30-17.00
Temat treningu: Bieg na 200 m, 100m, ćwiczenia ogólnorozwojowe
Cele i treść treningu: Przygotowanie do sztafety 4×200

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 13 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15.30-17.00
Temat treningu: Zabawy skoczne przez przeszkody (wysokie i niski
Cele i treść treningu: Doskonalenie rozbiegu do skoku w dal

Zawody regionalne 17.10.2014 – Jelenia Góra

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 20 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15.30-17.00
Temat treningu: Zabawy bieżne , różne odmiany berka, zabawy zwinnościowe, tor przeszkód
Cele i treść treningu: Doskonalenie biegów na krótkich dystansach

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 13
Data treningu: 24 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15.30-17.00
Temat treningu: Biegi- długie, marszobieg w terenie, pokonywanie naturalnych przeszkód
Cele i treść treningu: Doskonalenie biegów na krótkich i długich dystansach, szybkość i wytrzymałość

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 27 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15.30-17.00
Temat treningu: Ćwiczenia ogólnorozwojowe
Cele i treść treningu: Siła, wytrzymałość ( ławeczki, piłki lekarskie )

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 31 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15.30-17.00
Temat treningu: Sztafeta 4×200
Cele i treść treningu: Doskonalenie biegów na dystansie 100, 200 metrów.Doskonalenie przekazywania pałeczki sztafetowej

Zawody

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Data przeprowadzenia zawodów: 26 / 09 / 2014
Godziny zawodów: 15.30-18.00
Ilość uczestników piątku LA:: 16
Ilość wolontariuszy:: 10
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Zawody regionalne 05.09.2014 – Wałbrzych

Deklaracja

Samorząd
Samorząd: Gmina Wałbrzych
Adres obiektu: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu
ul.Palisadowa 48
Koodynator JST:
Telefon:
Trener / Instruktor LA
Imię i nazwisko: Natalia Urbacka – Kaczor
Telefon: 664171077
trener II klasy la
Treningi i piątki LA
Godziny i dni treningów: wtorek 15.00 – 16.30, czwartek/piątek 15.00-16.30
Daty treningów
czerwiec 17,20,24,26
lipiec 1,4,8,11,15
sierpień 18,19,22,26,28,29
wrzesień 2,4,9,11,16,18,23,25,30
październik 2,7,9,14,16,21,23,28,30
Daty piątków LA 12 czerwca, 5 lipca, 30 sierpnia,
12 września, 10 października

Dziennik zajęć

Imię i nazwisko trenera: Natalia Urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 27
Data treningu: 17 / 06 / 2014
Godziny treningu: 15.30 – 17.00
Temat treningu: doskonalenie szybkości w zabawach szybkościowych – berek na odcinku
Cele i treść treningu: dosk.szybkości – zdobywanie punktów za pokonanie określonego odcinka i klepnięcie przeciwnika

Imię i nazwisko trenera: natalia urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 20 / 06 / 2014
Godziny treningu: 15.30 – 17.00
Temat treningu: doskonalenie wytrzymałości w zabawie lekkoatletycznej
Cele i treść treningu: dosk.wytrz. – zabawa biegowa – słabsi biegają dłużej, wyścigi na odcinku 200m – 1 odpada.

Imię i nazwisko trenera: natalia urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 9
Data treningu: 24 / 06 / 2014
Godziny treningu: 15.00 – 16.00
Temat treningu: Sprawność ogólna
Cele i treść treningu: Doskonalenie sprawności ogólnej poprzez rozwijanie sprawności gimnastycznej

Imię i nazwisko trenera: natalia urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 19
Data treningu: 26 / 06 / 2014
Godziny treningu: 15.00 – 16.30
Temat treningu: Doskonalenie skoczności
Cele i treść treningu: doskonalenie skoczności – ćwiczenia dosk.siłę mięśni NN na odcinku i na płotkach

Imię i nazwisko trenera: natalia urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 01 / 07 / 2014
Godziny treningu: 15.00-16.30
Temat treningu: Doskonalenie szybkości
Cele i treść treningu: dosk.szyk. w zabawach: berek na odcinku, sztafeta wahadłowa, zabawa biegowa 1 odpada

Imię i nazwisko trenera: natalia urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 04 / 07 / 2014
Godziny treningu: 15.00 – 16.30
Temat treningu: Ćwiczenia siłowe ze współćwiczącym
Cele i treść treningu: ćwiczenia siłowe w formie zabaw – dźwigania, przenoszenia,skoki.

Imię i nazwisko trenera: natalia urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 08 / 07 / 2014
Godziny treningu: 15.00 – 16.30
Temat treningu: Skok w dal techniką naturalną
Cele i treść treningu: Nauka rozbiegu i odbicia w skoku w dal techniką naturalną

Imię i nazwisko trenera: natalia urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 11
Data treningu: 11 / 07 / 2014
Godziny treningu: 15.00 – 16.30
Temat treningu: Sprawność ogólna na niskich płotkach
Cele i treść treningu: skoki, przeskoki, wieloskoki na niskich płotkach, ćwiczenia rozciągające.

Imię i nazwisko trenera: natalia urbacka
e-mail trenera: Urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 10
Data treningu: 15 / 07 / 2014
Godziny treningu: 15.00-16.30
Temat treningu: Doskonalenie szybkości
Cele i treść treningu: Wyścigi drużynowe – realizowanie zadań na odcinku w formie wyścigów z elementami zwinności

Imię i nazwisko trenera: natalia urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 11
Data treningu: 18 / 07 / 2014
Godziny treningu: 15.00 – 16.30
Temat treningu: Ćwiczenia ze współćwiczącym kształtujące siłę
Cele i treść treningu: Kształtowanie siły, nauka pracy z partnerem, współdziałanie, poprawne wykonanie ćwiczeń

Imię i nazwisko trenera: natalia urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 22 / 07 / 2014
Godziny treningu: 15.00 – 16.30
Temat treningu: rzut piłeczką palantową na odległość
Cele i treść treningu: nauka rzutów różnymi przyborami ( piłki tenisowe, piłki siatkowe, piłki palantowe różnego rodzaju ), rzuty z miejsca.

Imię i nazwisko trenera: natalia urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 26 / 08 / 2014
Godziny treningu: 15.00 – 16.30
Temat treningu: Gra sportowa – pięć podań.
Cele i treść treningu: Doskonalenie koordynacji ruchowej, sprawność ogólna.

Imię i nazwisko trenera: natalia urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 19
Data treningu: 28 / 08 / 2014
Godziny treningu: 15.00 – 16.30
Temat treningu: Ćwiczenia siłowe w parach, czworakowania, dźwigania i skoki.
Cele i treść treningu: Doskonalenie siły w ćwiczeniach ogólnorozwojowych ze współćwiczącym.

Imię i nazwisko trenera: natalia urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 29 / 08 / 2014
Godziny treningu: 15.00 – 16.30
Temat treningu: Doskonalenie szybkości.
Cele i treść treningu: Starty na sygnał z różnych pozycji startowych, starty na komendy z bloków startowych na krótkim odcinku.

Dziennik piątków lekkoatletycznych

Imię i nazwisko trenera: Natalia Urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Data przeprowadzenia zawodów: 12 / 06 / 2014
Godziny zawodów: 12.00 – 14.00
Ilość uczestników piątku LA:: więcej
Ilość wolontariuszy:: 16
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: natalia urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Data przeprowadzenia zawodów: 05 / 07 / 2014
Godziny zawodów: 11.00 – 13.00
Ilość uczestników piątku LA:: 33
Ilość wolontariuszy:: 6
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: natalia urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Data przeprowadzenia zawodów: 30 / 08 / 2014
Godziny zawodów: 11.00 – 13.30
Ilość uczestników piątku LA:: 36
Ilość wolontariuszy:: 10
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Lista młodzieżowych wolontariuszy

Szkolenie na młodzieżowego sędziego sportu.
1. Folta Mateusz – 15.07.1999
2. Szuryga Bartosz – 24.07.2000
3. Zieliński Jakub – 9.07.2000
4. Molak Karol – 29.09.2000
5. Nowak Szymon – 5.07.1999
6. Nowak Paweł – 5.02.1997
7. Sikorska Julia – 14.04.2000
8. Gileta Dominika – 6.07.2000
9. Raszewski Bartosz – 27.03.2000
10. Mikołowski Matesz – 31.07.2000
11. Kołek Wiktoria – 28.06.1999
12. Dejewska Marta – 1.06.1999
13. Wróblewska Michalina – 2.04.1999
14. Kaputa Jessica – 8.05.2000
15. Kuśtak Kinga – 7.08.2000
16. Gratzke Sebastian – 15.05.1998
17. Józik Paulina – 23.04.1997
18. Biel Joanna – 16.02.1998
19. Grędzińska Ada – 21.08.1998
20. Ruszkiewicz Filip – 30.05.2001
21. Baranowska Marta – 23.04.1997

 1. OCHYRA MARCIN 24.08.98
 2. PIOTROWSKI MAKSYMILIAN 07.12.98
 3. PETELA KRYSTIAN 14.06.98
 4. GREMPKA JAKUB 17.03.98
 5. WYŻYŃSKA NATALIA 03.02.98
 6. PYTEL NIKOLA 14.06.99
 7. RAFAŁOWICZ JAGODA 24.03.99
 8. MILKE NIKOLA 10.01.99
 9. JAŚKIEWICZ KAMILA 03.10.99
 10. KOŚCIELNIK KAMILA 13.01.99
 11. KOWALSKA WERONIKA 26.02.99
 12. SZAŁKO MICHAŁ 03.09.99
 13. BUGAJSKI PATRYK 30.04.99
 14. PYTLAK PAWEŁ 14.04.99
 15. HAJDASZ DOMINIK 17.10.2000
 16. ATAMAŃCZUK ALEKSANDER 20.07.97
 17. BRYŁKA JUSTYNA 27.01.99
DAUKSZA DAMIAN 03.01. 2000