Gmina Miejska Złotoryja – instruktor Katarzyna Łuc

Deklaracja

Samorząd
Samorząd: Urząd Miasta Złotoryja
Adres obiektu: ul.Wiosenna
Koodynator JST: Paulina Ruta
Telefon: 668005085
Trener / Instruktor LA
Imię i nazwisko: Katarzyna Łuc
Telefon: 661250537
Kwalifikacje zawodowe: nauczyciel – mgr wychowania fizycznego
trener II klasy – specjalizacja lekkoatletyka
Treningi i piątki LA
Godziny i dni treningów: wtorki i czwartki 16:00-17:30 (zmiana godzin od 09.09.14)
Daty treningów
czerwiec 12,17,19,24,26,28
lipiec 1,2,3,8,10
sierpień 26,27,28
wrzesień 2,4, 5ZR, 9,11,16,1820GP23, 25, 30
październik 2,7,9,14,16, 17ZR, 21,23,28,30
Daty piątków LA
czerwiec 20, 27
sierpień 29
wrzesień 5,12,26
październik 3,10,24,31

Dziennik zajęć

Imię i nazwisko trenera: Katarzya Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 12 / 06 / 2014
Godziny treningu: 15,00-16,30
Temat treningu: Zajęcia organizacyjne.Gry i zabawy bieżne.

Imię i nazwisko trenera: Katarzya Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 17 / 06 / 2014
Godziny treningu: 15
Temat treningu: Poznajemy zasób ćwiczeń doskonalących technikę kroku biegowego

Imię i nazwisko trenera: Katarzya Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 19 / 06 / 2014
Godziny treningu: 15,00-16,30
Temat treningu: Skok w dal techniką naturalną.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 24 / 06 / 2014
Godziny treningu: 15,00-16,30
Temat treningu: Nauka startu niskiego i wysokiego.
Cele i treść treningu: Zapoznanie z techniką startu niskiego – nauka przyjmowania odpowiednich pozycji na komendy.Ustawienie w blokach.Kształtowanie szybkości.Starty z rożnych pozycji wyjściowych.

Imię i nazwisko trenera: Katarzya Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 26 / 06 / 2014
Godziny treningu: 15,00-16,30
Temat treningu: Nauka zmiany pałeczki sztafetowej techniką dolną i górną.
Cele i treść treningu: Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad współżycia i współdziałania w zespole.Kształtowanie wytrzymałości.Gry i zabawy biegowo-wytrzymałościowe.dziwna sztafeta 4x200m

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 17
Data treningu: 28 / 06 / 2014
Godziny treningu: 15,00-16,30
Temat treningu: Nauka rzutu piłeczka palantową.
Cele i treść treningu: Kształtowanie koordynacji ruchowej.Umiejętnośc współdziałania w grupie.Gry i zabawy rzutne”piłeczki za linie”,”kto dalej piłeczką”,”szybsza piłeczka”.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 01 / 07 / 2014
Godziny treningu: 15,00-16,30
Temat treningu: Doskonalenie skoku w dal techniką naturalną.
Cele i treść treningu: Kształtowanie skoczności i szybkości.Skok w dal z miejsca obunóż,z 3 kroków rozbiegu z odbicia lewą nogą,z 3 kroków rozbiegu z odbicia prawą nogą,z 5 kroków rozbiegu skok w dal z odbicia wybraną („lepszą „)nogą,skok w dal nad przeszkodą.Dzieci potrafią rozmierzyć rozbieg

Imię i nazwisko trenera: Katarzya Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 17
Data treningu: 02 / 07 / 2014
Godziny treningu: 15,00-16,30
Temat treningu: Kształtowanie wytrzymałości szybkościowej.
Cele i treść treningu: Kształtowanie wytrzymałości i koordynacji ruchowej.Rytmy skipowe na odcinku 20 m,.2 x 60 m z wirażu,4 x starty z bloków, na odcinku 60 m.,2x 80 m z wys.strtu. ,2 x80m

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 03 / 07 / 2014
Godziny treningu: 15,00-16,30
Temat treningu: Doskonalenie przekazywania pałeczki sztafetowej techniką górna i dolną.
Cele i treść treningu: Kształtowanie wytrzymałości.Współpraca w grupie.Dzieci potrafią zmienić pałeczkę sztafetową w strefe zmian.Sztafeta 4×200 m.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 08 / 07 / 2014
Godziny treningu: 15,00-16,30
Temat treningu: Doskonalenie rzutu piłeczką palantową.
Cele i treść treningu: Kształtowanie koordynacji ruchowej.Rzuty piłeczką do celu, jak najwyżej ,jak najszybciej – w formie zabawowej.Nauka rozbiegu,rzuty na odległość.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 10 / 07 / 2014
Godziny treningu: 15,00-16,30
Temat treningu: Doskonalenie startu niskiego.
Cele i treść treningu: Kształtowanie szybkości.Dzieci potrafią przyjmować pozycję w blokach na komendę startera. 10 x start niski na odcinku 10 m.Z nabiegu odcinki 6x 20m,6x30m,2x60m.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 26 / 08 / 2014
Godziny treningu: 15,00-16,30
Temat treningu: Kształtowanie szybkości w formie zabawowej.
Cele i treść treningu: Kształtowanie szybkości.Współpraca w grupie.Zabawy szybkościowe:”sztafety wahadłowe”,”trzeciak” ,”wyścigi numerów”starty z różnych pozycji wyjściowych

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 27 / 08 / 2014
Godziny treningu: 15 – 16,30
Temat treningu: Technika skoku w dal.
Cele i treść treningu: Kształtowanie skoczności i koordynacji.Skok w dal z miejsca,z jednego kroku,z trzech kroków,skoki przez przeszkodę.Doskonalenie i nauka rozbiegu.Skoki na odległość

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 28 / 08 / 2014
Godziny treningu: 15-16,30
Temat treningu: Technika startu niskiego.
Cele i treść treningu: Kształtowanie szybkości.Ustawwianie bloków startowych.Przyjmowanie pozycji na poszczególne komendy startera.Starty indywidualne.Starty zespołowe.Starty zespołowe w formie współzawodnictwa.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 2
Data treningu: 02 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Kształtowanie wytrzymałości biegowej.
Cele i treść treningu: Kształtowanie wytrzymałości.Biegi z postawienia 80 m,120 m,200 m,120 m,80 m.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 17
Data treningu: 04 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Nauka pchnięcia kulą.
Cele i treść treningu: Kształtowanie siły.Bezpieczeństwo na zajęciach.Ćwiczenia rzutne w formie wielobojowej.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 36
Data treningu: 05 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Dolny Śląsk dla Królowej Sportu ,zawody regionalne w Węgliniecu.
Cele i treść treningu: Sprawdzenie nabytych umiejętności,rywalizacja w zespole.Konkurencje 60 m,100m,600m ,1000m, skok w dal ,skok wzwyż.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 09 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Kształtowanie szybkości .
Cele i treść treningu: Kształtowanie szybkości.Współpraca w zespole.Biegi krótkie, z nabiegu 4×20 m ,4×30 m ,2×60 m.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 13
Data treningu: 11 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Nauka techniki biegu przez płotki.
Cele i treść treningu: Kształtowanie koordynacji ruchowej.Wstępna zabawa z płotkami. Ćwiczenia elementów techniki biegu przez płotki, ćwiczenia nogi atakującej i zakrocznej.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 18
Data treningu: 16 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Technika skoku w dal sposobem naturalnym.Doskonalenie startu niskiego.
Cele i treść treningu: Kształtowanie szybkości i koordynacji ruchowej.przyjmowanie pozycji na poszczególne komendy startera 10x20m,starty indywidualne bez komend startera.Skok w dal z miejsca , z 1, 2 i 3 kroków biegowych.Różnego rodzaju wieloskoki jednonóż, obunóż, podskoki i wyskoki dosiężne.Z krótkiego rozbiegu (do 5 kroków),skok w dal na odległoś

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 31
Data treningu: 18 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Nauka i doskonalenie techniki biegu szybkiego(sprinterskiego) na dystansie.
Cele i treść treningu: Kształtowanie szybkości i wytrzymałości szybkościowej.Współpraca w zespole.biegi z przyspieszeniem,z naprzemianstronnym powiększaniem i obniżaniem prędkości.Biegi krótkie, z nabiegu 4×20 m ,4×30 m ,2×60 m.

Grand Prix Dolnego Śląska 20.09.2014 – Wrocław

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 24
Data treningu: 23 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Doskonalenie rzutu piłeczką palantową.
Cele i treść treningu: Kształtowanie koordynacji ruchowej i szybkości.Współpraca w zespole.Doskonalenie rzutu piłeczką palantową w formie zabawowej.Gra terenowa „palant rzucany”.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 40
Data treningu: 20 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Dolny Śląsk dla Królowej Sportu ,zawody finałowe Grand Prix we Wrocławiu.
Cele i treść treningu: Sprawdzenie nabytych umiejętności,rywalizacja w zespole.Konkurencje 60 m,200m,600m,1000m, skok w dal ,pchnięcie kulą, rzut piłeczką palantową,sztafety 4x200m.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 17
Data treningu: 25 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Nauka skoku w dal techniką piersiową.
Cele i treść treningu: Kształtowanie skoczności i koordynacji ruchowej.Różnego rodzaju wieloskoki na odcinku 20 m jednonóż,obunóż, podskoki i wyskoki dosiężne z odnóż,bieg szybki .Z rozbiegu z 5- 7 kroków odbicie połączone ze wznosem nogi wymachowej,ugiętej w stawie kolanowym i wznosem kończyn górnych.Z rozbiegu 7-9 kroków odbicie połączone ze wznosem nogi wymachowej i wznosem kończyn górnych.W ćwiczeniu tym „wypychamy”klatkę piersiową ku przodowi.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 18
Data treningu: 30 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Doskonalenie przekazywania pałeczki sztafetowej.
Cele i treść treningu: Kształtowanie wytrzymałości biegowej.Bieganie z pałeczką,starty z bloków z pałeczką trzymaną w prawej ręce,przekazywanie pałeczki sztafetowej parami,współzawodnictwo między parami w jednorazowym przekazywaniu paleczki.Sztafeta 4x100m,4x200m po 2 powtórzenia w formie współzawodnictwa.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 02 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Technika startu niskiego.
Cele i treść treningu: Kształtowanie szybkości.Starty z bloków na komendy startera ,10x10m.Z nabiegu 4x20m,4x30m,2x60m,,ćw.rozciagające

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 13
Data treningu: 07 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Technika biegu przez płotki.
Cele i treść treningu: Kształtowanie koordynacji ruchowej.Ćwiczenia elementów techniki biegu przez płotki,ćw.nogi atakującej i zakrocznej,ćw.biegu przez środek płotka.Technika biegu przez płotki w rytmie trzech kroków biegowych.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 14 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Doskonalenie pchnięcia kulą.
Cele i treść treningu: Kształtowanie siły i koordynacji ruchowej.Ćwiczenia rzutne w formie wielobojowej.Pchnięcie kulą z miejsca z ustawienia bokiem do kierunku pchnięcia.Pchnięcie kulą z miejsca z ustawienia tyłem do kierunku pchnięcia. Pchnięcie kulą z doskoku.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 19
Data treningu: 16 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Doskonalenie startu niskiego.
Cele i treść treningu: Kształtowanie szybkości.Starty z bloków startowych na poszczególne komendy startera10x10m.Z nabiegu 4x20m,4x30m.1x60m.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 30
Data treningu: 17 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” Głogów
Cele i treść treningu: Zawody regionalne w Głogowie. Konkurencje:60m,600m,1000m,skok w dal,pchnięcie kulą,sztafeta 6x200m.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 21 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Doskonalenie skoku w dal techniką naturalną.
Cele i treść treningu: Kształtowanie skoczności i szybkości.Skok w dal z miejsca obunóż,z 3 kroków rozbiegu z odbicia lewą nogą ,z 3 kroków rozbiegu z odbicia prawą nogą,z 5 kroków rozbieg skok w dal „lepszą”noga,skok w dal nad przeszkodą.Dzieci potrafią rozmierzać rozbieg.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 7
Data treningu: 23 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Kształtowanie wytrzymałości biegowej.
Cele i treść treningu: Kształtowanie wytrzymałości.Biegi z postawienia 80 m,120 m,200 m,120 m,80 m.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 28 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Kształtowanie wytrzymałości szybkościowej.
Cele i treść treningu: Kształtowanie szybkości i koordynacji ruchowej.Rytmy skipowe na odcinku 20m, 2x60m z wirażu, 4x starty z bloków na odcinku 60m, 2x80m z postawienia.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 30 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16,17,30
Temat treningu: Doskonalenie przekazywania paleczki sztafetowej sposobem górnym i dolnym.
Cele i treść treningu: Doskonalenie szybkości i koordynacji ruchowej.Współpraca w zespole.Bieganie z pałeczką,przekazywanie paleczki sztafetowej parami w truchcie,przekazywanie pałeczki sztafetyowej w dużej szybkości,starty z bloków z pałeczką.Sztafety 4x200m.

Dziennik piątków lekkoatletycznych

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Data przeprowadzenia zawodów: 20 / 06 / 2014
Godziny zawodów: 16,00 – 19,00
Ilość uczestników piątku LA:: 25
Ilość wolontariuszy:: 6
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Data przeprowadzenia zawodów: 27 / 06 / 2014
Godziny zawodów: 16,00-19,00
Ilość uczestników piątku LA:: 29
Ilość wolontariuszy:: 7
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Data przeprowadzenia zawodów: 29 / 08 / 2014
Godziny zawodów: 16-18,30
Ilość uczestników piątku LA:: 18
Ilość wolontariuszy:: 6
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Data przeprowadzenia zawodów: 12 / 09 / 2014
Godziny zawodów: 16-18,30
Ilość uczestników piątku LA:: 21
Ilość wolontariuszy:: 5
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Data przeprowadzenia zawodów: 26 / 09 / 2014
Godziny zawodów: 16-18,30
Ilość uczestników piątku LA:: 21
Ilość wolontariuszy:: 6
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Data przeprowadzenia zawodów: 03 / 10 / 2014
Godziny zawodów: 16-19
Ilość uczestników piątku LA:: 23
Ilość wolontariuszy:: 6
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Data przeprowadzenia zawodów: 24 / 10 / 2014
Godziny zawodów: 16-18
Ilość uczestników piątku LA:: 22
Ilość wolontariuszy:: 5
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Data przeprowadzenia zawodów: 31 / 10 / 2014
Godziny zawodów: 15-17
Ilość uczestników piątku LA:: 20
Ilość wolontariuszy:: 5
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak