Piątek LA w Złotoryi

20 czerwca 2014 r na obiektach sportowych w Złotoryi przy ulicy Wiosennej został przeprowadzony Piątek Lekkoatletyczny w ramach programy Dolny Śląsk dla Królowej Sportu.

Sędzią głównym zawodów była Pani Katarzyna Łuc, natomiast sędziami pomocniczymi i wolontariuszami Agata Pietroszek, Beata Kabanów, Maciej Sroka, Aleksandra Skórka, Szymon Komar, Marzena.

Złotoryja 2014-06-20 Piątek LA

 

Węgliniec w programie „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”

Gmina Węgliniec weźmie udział w programie „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”. Celem projektu jest popularyzacja sportów lekkoatletycznych wśród dzieci i młodzieży.
Dnia 3 czerwca br. Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Andrzej Kutrowski wziął udział w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. Spotkanie dotyczyło programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”. Najważniejszym celem programu jest przekonanie młodzieży do aktywnego spędzenia czasu i uprawiania sportów.

Jednym z założeń programu jest także popularyzacja sportów lekkoatletycznych. Dzieci i młodzież będą mogły brać udział w zajęciach prowadzonych, dwa razy w tygodniu, na zmodernizowanym obiekcie lekkoatletycznym w Węglińcu. Szkolenia będą prowadzone przez trenerów lekkiej atletyki.

Treningi będą odbywały się dwa razy w tygodniu w czerwcu, w jednym z miesięcy wakacyjnych oraz we wrześniu i październiku.

W ramach programu odbędzie się cykl imprez pod nazwą „Grand Prix Dolnego Śląska w Lekkiej Atletyce”.

www.zinfo.pl

Powiat Głogowski – instruktor Tadeusz Karpowicz

 Deklaracja

Samorząd
Samorząd: Starostwo Powiatowe w Głogowie
Adres obiektu: Głogów ul. W. Stwosza 3 a
Koodynator JST: Tomasz Kumczyk
Telefon: 767282890
Trener / Instruktor LA
Imię i naziwsko Tadeusz Karpowicz
Telefon: 505146818
Kwalifikacje zawodowe: mgr wychowana fizycznego / doradca metodyczny
trener klasy mistrzowskiej – lekka atletyka
Treningi i piątki LA
Godziny i dni treningów
16.30 – 18.30 VI poniedziałki
11.00 – 13.00 – VII;VIII środy i piątki
Daty treningów
czerwiec 12;16;18;20;23;25;27 (zawody)
lipiec 02; 04; 07; 09; 11;
sierpień 18; 20; 22; 25; 27; 29;
wrzesień 01; 03; 05ZR; 08; 10; 12; 15; 17; 20GP22; 24; 26; 29;
październik 01; 06; 08; 13; 15; 20; 22; 27;
Daty piątków LA
czerwiec 13; 27;
wrzesień 05; 12;
październik 03; 10; 17ZR; 24;

 

Dziennik zajęć

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 12 / 06 / 2014
Godziny treningu: 16.30 – 18.30
Temat treningu: Doskonalenie zmiany pałeczki sztafetowej

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 9
Data treningu: 16 / 06 / 2014
Godziny treningu: 16.30 – 18.30
Temat treningu: Doskonalenie techniki skoku w dal i trójskoku

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 13
Data treningu: 18 / 06 / 2014
Godziny treningu: 16.30 – 18.30
Temat treningu: doskonalenie cech motorycznych – siła ogólna + dynamiczna

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 20
Data treningu: 23 / 06 / 2014
Godziny treningu: 16.30 – 18.30
Temat treningu: 1.zabawowe formy rywalizacji szybkościowej 2.testy skoczności
Cele i treść treningu: 1. nauka podstawowych działń ruchowych związanych z kształceniem cechy motorycznej – szybkość2. nauka i doskonalenie wykonywania testów zwiazanych ze skocznością: skok w dal z miejsca; 3-skok wieloskokiem z miejsca; 5- skok z miejsca

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 25 / 06 / 2014
Godziny treningu: 16.30 – 18.30
Temat treningu: nauka podstawowych działań ruchowych przygotowujących do skoku wzwyż
Cele i treść treningu: – zajęcia przeniesione do hali ( warunki atmosferyczne) – nauka elementów gimnastycznych – nauka koordynacji ruchowej w skoku wzwyż – zabawowe formy skoków gimnastycznych

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 13
Data treningu: 02 / 07 / 2014
Godziny treningu: 11.00 – 13.00
Temat treningu: wielobój lekkoatletyczny w formie zabawowej
Cele i treść treningu: cele: – zabawowa forma rywalizacji – sprawdzian indywidualnych możliwości i predyspozycji treść: – wielobój: 60 m, pchnięcie kulą 3 kg, skok w dal, 600 m – wspólna rywalizacja dla dziewcząt i chłopców

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 04 / 07 / 2014
Godziny treningu: 11.00 – 13.00
Temat treningu: nauka podstawowych działań ruchowych przygotowujących do rzutów lekkoatletycznych: pchnięcia kulą i rzutu oszczepem
Cele i treść treningu: Cel: zabawowa forma przygotowania do nauki rzutów lekoatletycznych Treść: wieloboje kulą ( 3 kg), rzuty z rywalizacją, ćwiczenia oswajające z oszczepem, rzuty do celu

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 07 / 07 / 2014
Godziny treningu: 11.00 – 13.00
Temat treningu: Ogólnorozwojowe zabawy gimnastczno – lekkoatletyczne
Cele i treść treningu: Cel: doskonalenie cech motorycznych poprzez zabawy i gry Treść: ( zajęcia częściowo na hali z powodu „upału” i przejście na odkrytą pływalnię „Chrobry”- gra w p.koszykową, zabawy szybkoścowe z przyborami, wyścigi rzędów, wyścigi sztafet

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 09 / 07 / 2014
Godziny treningu: 11.00 – 13.00
Temat treningu: Nauka zmiany pałeczki sztafetowej
Cele i treść treningu: Cele: doskonalenie szybkości i dzałań w grupie, zabawowe formy rywalizacji Treść: zwinnościowy tor przeszkód, wyścigi rzędów

mię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 11
Data treningu: 11 / 07 / 2014
Godziny treningu: 11.00 – 13.00
Temat treningu: Doskonalenie poznanych dzałań ruchowych lekkoatletycznych
Cele i treść treningu: Cele: doskonalenie wybranych indywidualnych konkurencji lekkoatletycznych Treść: start niski z rywalizacją, wieloboje kulą (3 kg), rzuty do celu oszczepem, skok w dal z miejsca i rozbiegu

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 13
Data treningu: 18 / 08 / 2014
Godziny treningu: 11.00 – 13.00
Temat treningu: Doskonalenie poznanych działań ruchowych lekkoatletycznych
Cele i treść treningu: Cele:nauka ćwiczeń do zastosowania w rozgrzewce Treść: gra w p. koszykową, ogól. ćwiczenia z płotkami, rzuty wielobojowe p. lekarską, zabawy szybkościowe

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 20 / 08 / 2014
Godziny treningu: 11.00 – 13.00
Temat treningu: Nauka rozbiegu i techniki skoku w dal
Cele i treść treningu: Cel:Przygotowanie do przyszłej specjalizacji sportowej Treść: zabawy skocznościowe z rywalizacją, skoki w dal tech. naturalną z 1/2 rozbiegu oraz pełnego

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 22 / 08 / 2014
Godziny treningu: 11.00 – 13.00
Temat treningu: nauka podstawowych działań ruchowych przygotowujących do rzutów lekkoatletycznych: pchnięcia kulą i rzutu oszczepem
Cele i treść treningu: Cel:Przygotowanie do przyszłej specjalizacji sportowej Treść:mni turniej p. koszykowej, wieloboje kulą, zabawowe formy rzutu oszczepem

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 17
Data treningu: 25 / 08 / 2014
Godziny treningu: 11.00 – 13.00
Temat treningu: Nauka techniki pokonywania płotka lekkoatletycznego
Cele i treść treningu: Cel: Doskonalenie koordynacji i techniki biegu przez pł. Treść: Nauka podstawowych ćwiczeń, sart do pł., nauka rytmu, biegi z rywalizacją

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 27 / 08 / 2014
Godziny treningu: 11.00 – 13.00
Temat treningu: Doskonalenie zmiany pałeczki sztafetowej
Cele i treść treningu: Cel: Urozmaicona forma kształtowania szybkości Treść: Zabawy szybkościowe, nauka zmiany pałeczki, zabawowa forma rywalizacji sztafet

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 13
Data treningu: 29 / 08 / 2014
Godziny treningu: 11.00 – 13.00
Temat treningu: Wielobój lekkoatletyczny w formie zabawowej
Cele i treść treningu: Cel:Przygotowanie do przyszłej specjalizacji sportowej Treść: zabawy skocznościowe z rywalizacją, skoki w dal tech. naturalną, 60 m ze startu niskiego, pchnięcie kulą

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 20
Data treningu: 01 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16.30 – 18.30
Temat treningu: Ogólnorozwojowe zabawy gimnastyczno – lekkoatletyczne
Cele i treść treningu: Cel:Przygotowanie do przyszłej specjalizacji sportowej Treść: zabawy skocznościowe z rywalizacją, skoki w dal tech. naturalną, 60 m ze startu niskiego, pchnięcie kulą

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 23
Data treningu: 03 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16.30 – 18.30
Temat treningu: Nauka podstaw rozgrzewki przed zawodami
Cele i treść treningu: Cel: Nauka ogólnorozwojowych działań ruchowych przydatnych w rozgrzewceTresć: Mini turniej p. noznej, doskonalenie ćwiczeń rozciągająco – lekkoatletyczno – gimnastycznych, biegi sprinterskie i skoki w dal tech. naturalną

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 22
Data treningu: 08 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16.30 – 18.30
Temat treningu: Nauka zmiany pałeczki sztafetowej
Cele i treść treningu: Cele: doskonalenie szybkości i dzałań w zespole, zabawowe formy rywalizacji Treść: wyścigi rzędów, nauka zmiany pałeczki, biegi rozstawne 5X40 m

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 20
Data treningu: 10 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16.30 – 18.30
Temat treningu: Wielobój lekkoatletyczny w formie zabawowej
Cele i treść treningu: Cel:Przygotowanie do przyszłej specjalizacji sportowej Treść: zabawy skocznościowe z rywalizacją, skoki w dal tech. naturalną, 60 m ze startu niskiego, pchnięcie kulą

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 20
Data treningu: 15 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16.30 – 18.30
Temat treningu: Nauka i doskonalenie startu niskiego oraz zmiany pałeczki sztafetowej
Cele i treść treningu: Cele: doskonalenie szybkości i dzałań w zespole, zabawowe formy rywalizacji Treść: starty z bloków, wyścigi rzędów, nauka zmiany pałeczki, biegi rozstawne 5X40 m

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 17 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16.30 – 18.30
Temat treningu: Nauka i doskonalenie startu niskiego oraz zmiany pałeczki sztafetowej
Cele i treść treningu: Cel: Urozmaicona forma kształtowania szybkości Treść: Zabawy szybkościowe, nauka zmiany pałeczki, zabawowa forma rywalizacji sztafet

Grand Prix Dolnego Śląska 20.09.2014 – Wrocław

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 13
Data treningu: 22 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16.30 – 18.30
Temat treningu: Nauka techniki skoku wzwyż
Cele i treść treningu: Cel:Przygotowanie do przyszłej specjalizacji sportowej Treść: gimnastyka z elementami akrobatyki (dosk. przewrotów, skoki przez przeszkody) nauka rozbiegu i skoki tech.naturalną, nożycową i flop

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 24 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16.30 – 18.30
Temat treningu: Ogólnorozwojowe zabawy gimnastczno – lekkoatletyczne
Cele i treść treningu: Cel: zabawowa forma przygotowania ogólnorozwojowago z akcentem na szybkość Treść:zwinnościowy tor przeszkód, biegi przez płotki z rywalizacją

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 26 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16.00 – 17.30
Temat treningu: Wielobój lekkoatletyczny w formie zabawowej
Cele i treść treningu: Cel: ogólnorozwojowe przygotowanie motoryczno – techniczne Treść:marszobiegi z pokonywaniem przeszkód, biegi sprinterskie, wieloboje p.lekarską

Imię i nazwisko trenera: Karpowicz Tadeusz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 29 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16.00 – 17.30
Temat treningu: Nauka i doskonalenie ćwiczeń i techniki poknywania i biegu przez płotki
Cele i treść treningu: Cel: nauka techiki i koordynacji w biegach płotkarskich Treść:ogólnorozwojowe ćwiczenia rozciągające, tkzw. pędzel płotkowy, nauka biegu przez płotki, starty z rywalizacją ( 2-5 pł )

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 01 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00 – 17.30
Temat treningu: Ogólnorozwojowe zabawy gimnastczno – lekkoatletyczne
Cele i treść treningu: Cel: ogólnorozwojoweprzygotowanie motoryczno – techniczne Treść:marszobiegi z pokonywaniem przeszkód, biegi sprinterskie, wieloboje p.lekarską

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 01 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00 – 17.30
Temat treningu: Ogólnorozwojowe zabawy gimnastczno – lekkoatletyczne
Cele i treść treningu: Cel: ogólnorozwojoweprzygotowanie motoryczno – techniczne Treść:marszobiegi z pokonywaniem przeszkód, biegi sprinterskie, wieloboje p.lekarską

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 18
Data treningu: 06 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00 – 17.30
Temat treningu: Wielobój lekkoatletyczny w formie zabawowej
Cele i treść treningu: Cel:Przygotowanie do przyszłej specjalizacji sportowej Treść: zabawy skocznościowe z rywalizacją, skoki w dal tech. naturalną, 60 m ze startu niskiego, wieloboje kulą

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 13
Data treningu: 08 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00 – 17.30
Temat treningu: Doskonalenie techniki biegu przez płotki, ćwiczenia na płotkach
Cele i treść treningu: Cel: Doskonalenie koordynacji i techniki biegu przez pł. Treść: Nauka podstawowych ćwiczeń, sart do pł., nauka rytmu, biegi z rywalizacją

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 13 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00 – 17.30
Temat treningu: Doskonalenie startu niskiego, zabawy szybkościowe z rywalizacją
Cele i treść treningu: Cel: Urozmaicona forma kształtowania szybkości Treść: Zabawowa forma rywalizacji – wyścigi rzędów

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 15 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00 – 17.30
Temat treningu: Wielobój lekkoatletyczny w formie zabawowej
Cele i treść treningu: Cel:Przygotowanie do przyszłej specjalizacji sportowej Treść: zabawy skocznościowe z rywalizacją, skoki w dal tech. naturalną, 60 m ze startu niskiego, wieloboje kulą

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 20 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00 – 17.30
Temat treningu: Nauka i doskonalenie ćwiczeń zwiazanych z biegiem przez płotki
Cele i treść treningu: Cel: ogolnorozwojowe przygotowanie pod przyszłą specjalizację Treść;doskonalenie ćw. tkzw. „pędzla płotkowego”, rytmy biegu , zabawowe formy rywalizacji na płotkach

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 22 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00 – 17.30
Temat treningu: Nauka i doskonalenie techniki skoku wzwyż – flop
Cele i treść treningu: Cel:Przygotowanie do przyszłej specjalizacji sportowej Treść: gimnastyka z elementami akrobatyki (dosk. przewrotów, skoki przez przeszkody) nauka rozbiegu i skoki tech.naturalną, nożycową i flop

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 27 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00 – 17.30
Temat treningu: Mała zabawa biegowa
Cele i treść treningu: Cel: ogólnorozwojowe zajęcia z akcentem na wytrzymałość Treść: doskonalenie poznanych ćwiczeń przeznaczonych do rozgrzewki, biegi z pokonywaniem przeszkód na boisku

Dziennik piątków lekkoatletycznych

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Data przeprowadzenia zawodów: 13 / 06 / 2014
Godziny zawodów: 12.00 – 14.30
Ilość uczestników piątku LA:: więcej
Ilość wolontariuszy:: 16
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Data przeprowadzenia zawodów: 27 / 06 / 2014
Godziny zawodów: 15.00 – 17.00
Ilość uczestników piątku LA:: 33
Ilość wolontariuszy:: 6
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Data przeprowadzenia zawodów: 05 / 09 / 2014
Godziny zawodów: 15.00 – 17.00
Ilość uczestników piątku LA:: więcej
Ilość wolontariuszy:: 11
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Data przeprowadzenia zawodów: 12 / 09 / 2014
Godziny zawodów: 15.00 – 17.00
Ilość uczestników piątku LA:: 31
Ilość wolontariuszy:: 7
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Data przeprowadzenia zawodów: 03 / 10 / 2014
Godziny zawodów: 15.00 – 17.00
Ilość uczestników piątku LA:: 30
Ilość wolontariuszy:: 5
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Data przeprowadzenia zawodów: 10 / 10 / 2014
Godziny zawodów: 15.00 – 17.00
Ilość uczestników piątku LA:: 29
Ilość wolontariuszy:: 5
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Data przeprowadzenia zawodów: 17 / 10 / 2014
Godziny zawodów: 15.00 – 17.00
Ilość uczestników piątku LA:: więcej
Ilość wolontariuszy:: 12
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Tadeusz Karpowicz
e-mail trenera: karpowicz.t@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Głogów
Data przeprowadzenia zawodów: 24 / 10 / 2014
Godziny zawodów: 15.00 – 17.00
Ilość uczestników piątku LA:: więcej
Ilość wolontariuszy:: 4
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Dolny Śląsk dla Królowej Sportu w Twardogórze

Młodzież, bawiąc się w ten sposób w sport, może wkrótce przejść na profesjonalizm, a w efekcie rywalizować na mistrzostwach Polski, świata, a nawet igrzyskach olimpijskich – mówi burmistrz Twardogóry Jan Dżugaj.

Dolny Śląsk dla Królowej Sportu – to unikatowy pomysł w skali całej Polski. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska finansowo wspomaga gminy w budowie infrastruktury lekkoatletycznej, na której trenuje przede wszystkim młodzież szkolna – za 15 mln zł powstanie lub będzie zmodernizowanych ponad 50 obiektów.

W 2013 r. w ramach programu na Dolnym Śląsku powstało 16 nowoczesnych obiektów lekkoatletycznych – w Bystrzycy Kłodzkiej, Głogowie, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Chojnowie, Łagiewnikach, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Twardogórze, Wałbrzychu, Węglińcu, Wrocławiu, Złotoryi, Żarowie oraz Żmigrodzie.

Natomiast w tym roku obiekty powstaną w takich miejscowościach jak: Bierutów, Bolesławiec, Długołęka, Dzierżoniów, Głogów, Góra, Jawor, Jelcz-Laskowice, Szklary Górne, Polanica-Zdrój, Stronie Śląskie, Strzelin, Szklarska Poręba i Świdnica.

Na przełomie 2014 i 2015 r. wiadomo będzie, w których gminach inwestycje sfinalizowane zostaną w 2015 r.

Gmina Żarów – instruktorzy

Deklaracje

Samorząd
Samorząd: Gmina Żarów
Adres obiektu: ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów
Koodynator JST: Katarzyna Janik
Telefon: 74 858 05 91 wew. 340
Trener / Instruktor LA
Imię i nazwisko: Przemysław Drąg
Telefon: 697732377
Kwalifikacje zawodowe: przygotowanie pedagogiczne
studia z zakresu wychowania fizycznego
Treningi i piątki LA
Godziny i dni treningów
wtorki,środy, czwartki 10.00, 17.00
Daty treningów
czerwiec
lipiec 08.07, 10.07, 12.07
sierpień 03.08, 5.08, 12.08, 14.08, 17.08, 19.08, 22.08, 25.08
wrzesień 05.09, 09.09, 10.09, 15.09, 25.09
październik 02.10
Daty piątków LA 22.08, 25.08., 12.09., 19.09, 03.10.

Dziennik zajęć

Imię i nazwisko trenera: Przemysław Drąg
e-mail trenera: przemdrag1@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Ilość uczestników treningu:: 13
Data treningu: 08 / 07 / 2014
Godziny treningu: 16:30
Temat treningu: Rozwój szybkości.
Cele i treść treningu: Zajęcia prowadzone na bieżniach, mające na celu sprawdzenie wytryzmalości uczestników, doskonalenie głównych elementów techniki biegu przygotowanie do udziału w pozaszkolnej rywalizacji sportowej.

Imię i nazwisko trenera: Przemysław Drąg
e-mail trenera: przemdrag1@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 10 / 07 / 2014
Godziny treningu: 10:00
Temat treningu: Start niski na sygnał startera z poprawnym biegiem na odcinku startowym – technika startu niskiego.
Cele i treść treningu: rozwój motorykiocena i kontrola stanu wydolności organizmudoskonalenie głównych elementów techniki biegu

Imię i nazwisko trenera: Przemysław Drąg
e-mail trenera: przemdrag1@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 05 / 08 / 2014
Godziny treningu: 10:00
Temat treningu: Bieg sztafetowy 4×100 m – technika biegu, przekazywanie pałeczki sztafetowej
Cele i treść treningu: Doskonalenie głównych elementów techniki biegu

Imię i nazwisko trenera: Przemysław Drąg
e-mail trenera: przemdrag1@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Ilość uczestników treningu:: 17
Data treningu: 12 / 08 / 2014
Godziny treningu: 10:00
Temat treningu: Gry i zabawy bieżne i skoczne. Bieg po prostym w zmiennym tempie
Cele i treść treningu: Doskonalenie głównych elementów techniki biegu

Imię i nazwisko trenera: Przemysław Drąg
e-mail trenera: przemdrag1@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Ilość uczestników treningu:: 18
Data treningu: 14 / 08 / 2014
Godziny treningu: 10:00
Temat treningu: Rozwój wytrzymałości
Cele i treść treningu: doskonalenie głównych elementów techniki biegu, przygotowanie do udziału w pozaszkolnej rywalizacji sportowej

Imię i nazwisko trenera: Przemysław Drąg
e-mail trenera: przemdrag1@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Ilość uczestników treningu:: 11
Data treningu: 19/08/2014
Godziny treningu: 10:00
Temat treningu: Rozwój szybkościowo-siłowy. Biegi po wyznaczonych trasach w formie zabawy.
Cele i treść treningu: rozwój motoryki i szybkości.

Imię i nazwisko trenera: Przemysław Drąg
e-mail trenera: przemdrag1@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Ilość uczestników treningu:: 13
Data treningu: 25 / 08 / 2014
Godziny treningu: 10:00
Temat treningu: Biegi i marszobiegi w terenie o różnym ukształtowaniu.
Cele i treść treningu: ocena i kontrola stanu wydolności organizmu

Imię i nazwisko trenera: Przemysław Drąg
e-mail trenera: przemdrag1@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Ilość uczestników treningu:: 19
Data treningu: 09 / 09 / 2014
Godziny treningu: 15:00
Temat treningu: Pokonywanie toru przeszkód – kształtowanie koordynacji ruchowej.
Cele i treść treningu: Rozwój motoryki

Imię i nazwisko trenera: Przemysław Drąg
e-mail trenera: przemdrag1@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 10 / 09 / 2014
Godziny treningu: 15:30
Temat treningu: Biegi przełajowe.
Cele i treść treningu: rozwój motoryki, doskonalenie głównych elementów techniki biegu

Imię i nazwisko trenera: Przemysław Drąg
e-mail trenera: przemdrag1@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 15 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16:00
Temat treningu: Przygotowanie do samokształcenia. Zestawy ćwiczeń kształtujących szybkość według inwencji uczniów.
Cele i treść treningu: przygotowanie do udziału w pozaszkolnej rywalizacji sportowej.

Dziennik piątków lekkoatletycznych

Imię i nazwisko trenera: Przemysław Drąg
e-mail trenera: przemdrag1@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Data przeprowadzenia zawodów: 22 / 08 / 2014
Godziny zawodów: 10:00
Ilość uczestników piątku LA:: 14
Ilość wolontariuszy:: 1
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Nie
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Nie

Imię i nazwisko trenera: Przemysław Drąg
e-mail trenera: przemdrag1@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Data przeprowadzenia zawodów: 12 / 09 / 2014
Godziny zawodów: 16:00
Ilość uczestników piątku LA:: 17
Ilość wolontariuszy:: 1
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Nie

Imię i nazwisko trenera: Przemysław Drąg
e-mail trenera: przemdrag1@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Data przeprowadzenia zawodów: 19 / 09 / 2014
Godziny zawodów: 16:00
Ilość uczestników piątku LA:: 14
Ilość wolontariuszy:: 2
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Nie
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Nie

Imię i nazwisko trenera: Przemysław Drąg
e-mail trenera: przemdrag1@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Data przeprowadzenia zawodów: 03 / 10 / 2014
Godziny zawodów: 14:00
Ilość uczestników piątku LA:: 18
Ilość wolontariuszy:: 1
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Nie
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Deklaracje

Samorząd
Samorząd: Gmina Żarów
Adres obiektu: ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów
Koodynator JST: Katarzyna Janik
Telefon: 74 858 05 91 wew. 340
Trener / Instruktor LA
Imię i nazwisko: Adam Ciupiński
Telefon: 502628081
Kwalifikacje zawodowe: przygotowanie pedagogiczne
studia z zakresu wychowania fizycznego
Treningi i piątki LA
Godziny i dni treningów
wtorki, czwartki 17.00
Daty treningów
czerwiec
lipiec 17.07, 18.07, 30.07
sierpień 07.08
wrzesień 16.09, 18.09, 23.09
październik 07.10, 09.10, 14.10, 21.10, 23.10
Daty piątków LA 18.07., 19.09., 10.10., 24.10.

Dziennik zajęć

Imię i nazwisko trenera: Adam Ciupiński
e-mail trenera: adamciupinski@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Ilość uczestników treningu:: 20
Data treningu: 17 / 07 / 2014
Godziny treningu: 17:00
Temat treningu: Bieg krótki z utrzymaniem maksymalnej szybkości i zachowaniem toru
Cele i treść treningu: Kształtowanie cech motorycznych: szybkości, koordynacji ruchowej oraz nauka i doskonalenie głównych elementów techniki biegu krótkiego

Imię i nazwisko trenera: Adam Ciupiński
e-mail trenera: adamciupinski@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Ilość uczestników treningu:: 20
Data treningu: 18 / 07 / 2014
Godziny treningu: 17:00
Temat treningu: Bieg sztafetowy 4×100 m
Cele i treść treningu: Doskonalenie techniki biegu i przekazywania pałeczki sztafetowej, rozwój motoryki i rozbudzenie zainteresowań lekkoatletycznych

Imię i nazwisko trenera: Adam Ciupiński
e-mail trenera: adamciupinski@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Ilość uczestników treningu:: 18
Data treningu: 07/08/2014
Godziny treningu: 17:00
Temat treningu: Ćwiczenia na plotkach lekkoatletycznych – technika pokonywania płotków (noga atakująca, noga zakroczna).
Cele i treść treningu: doskonalenie głównych elementów skoku przez płotki.

Imię i nazwisko trenera: Adam Ciupiński
e-mail trenera: adamciupinski@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Ilość uczestników treningu:: 19
Data treningu: 23 / 09 / 2014
Godziny treningu: 17:00
Temat treningu: Skok wzwyż
Cele i treść treningu: doskonalenie głównych elementów techniki skoku

Imię i nazwisko trenera: adam ciupiński
e-mail trenera: adamciupinski@op.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 09.10.2014
Godziny treningu: 17:00
Temat treningu: biegi przełajowe
Cele i treść treningu: upowszechnianie aktywnego spędzania czasu

Imię i nazwisko trenera: Adam Ciupiński
e-mail trenera: adamciupinski@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 14 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15:00
Temat treningu: Rozwijanie siły – rzuty różnego rodzaju przyborami o zróżnicowanym ciężarze i wielkości, ćwiczenia, zadania ruchowe kształtujące siłę.
Cele i treść treningu: rozwój motoryki,

Imię i nazwisko trenera: Adam Ciupiński
e-mail trenera: adamciupinski@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Ilość uczestników treningu:: 13
Data treningu: 21 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15:00
Temat treningu: Ćwiczenia z piłkami lekarskimi.
Cele i treść treningu: Rozwój motoryki

Imię i nazwisko trenera: Adam Ciupiński
e-mail trenera: adamciupinski@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 23 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15:00
Temat treningu: Pchnięcie kulą – trzymanie, pchnięcie, krok w kole.
Cele i treść treningu: doskonalenie głównych elementów techniki pchnięcia

Dziennik piątków lekkoatletycznych

Imię i nazwisko trenera: adam ciupiński
e-mail trenera: adamciupinski@op.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Data przeprowadzenia zawodów: 10 / 10 / 2014
Godziny zawodów: 15:00
Ilość uczestników piątku LA:: 17
Ilość wolontariuszy:: 1
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Nie
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Nie

Imię i nazwisko trenera: Adam Ciupiński
e-mail trenera: adamciupinski@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Data przeprowadzenia zawodów: 24 / 10 / 2014
Godziny zawodów: 13:30
Ilość uczestników piątku LA:: 13
Ilość wolontariuszy:: 1
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Nie
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Nie

Deklaracje

Samorząd
Samorząd: Gmina Żarów
Adres obiektu: ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów
Koordynator JST: Katarzyna Janik
Telefon: 74 858 05 91 wew. 340
Trener / Instruktor LA
Imię i nazwisko: Mariusz Kozakow
Telefon:
Kwalifikacje zawodowe: przygotowanie pedagogiczne
studia z zakresu wychowania fizycznego
Treningi i piątki LA
Godziny i dni treningów
wtorki, czwartki 10.00, 17.00
Daty treningów
czerwiec
lipiec 01.07, 03.07., 05.07.
sierpień
wrzesień 03.09., 04.09., 5.09ZR, 22.09., 20.09GP25.09. 29.09, 30.09.
październik 13.10., 15.10., 17.10, 28.10., 29.10
Daty piątków LA 05.09., 26.09.

Dziennik zajęć

Imię i nazwisko trenera: Mariusz Kozakow
e-mail trenera: mariuszzarow@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Ilość uczestników treningu:: 10
Data treningu: 01 / 07 / 2014
Godziny treningu: 10:00
Temat treningu: Podstawy ćwiczeń lekkoatletycznych
Cele i treść treningu: Wprowadzenie dzieci do zajęć lekkoateltycznych, ustalenie zasad funkcjonujących na zajęciach

Imię i nazwisko trenera: Mariuss Kozakow
e-mail trenera: mariuszzarow@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Ilość uczestników treningu:: 10
Data treningu: 03 / 07 / 2014
Godziny treningu: 10:00
Temat treningu: Poznajemy się – ocena poziomu umiejętności i wiadomości w zakresie ogólnego i specjalnego przygotowania fizycznego
Cele i treść treningu: 1. rozbudzanie zainteresowań lekkoatletyką, 2. ocena i kontrola stanu wydolności organizmu.

Imię i nazwisko trenera: Mariusz Kozakow
e-mail trenera: mariuszzarow@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Ilość uczestników treningu:: 22
Data treningu: 03 / 09 / 2014
Godziny treningu: 15:00
Temat treningu: Bieg na dystansie 800m – doskonalenie startu wysokiego i techniki biegu
Cele i treść treningu: ocena i kontrola stanu wydolności organizmu

Imię i nazwisko trenera: Mariusz Kozakow
e-mail trenera: mariuszzarow@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 05 / 09 / 2014
Godziny treningu: 15:00
Temat treningu: Zawody regionalne w Wałbrzychu
Cele i treść treningu: Popularyzacja zawodów lekkoatletycznych

Grand Prix Dolnego Śląska 20.09.2014 – Wrocław

Imię i nazwisko trenera: Mariuss Kozakow
e-mail trenera: mariuszzarow@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 25 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16:00
Temat treningu: Rozwój skoczności – skoki przez przeszkody, skoki na przyrządach.
Cele i treść treningu: Kontrola stanu wydolności organizmu

Imię i nazwisko trenera: Mariusz Kozakow
e-mail trenera: mariuszzarow@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Ilość uczestników treningu:: 18
Data treningu: 29 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16:00
Temat treningu: Zestawy ćwiczeń kształtujących skoczność według inwencji uczniów.
Cele i treść treningu: Przygotowanie do samokształcenia.

Imię i nazwisko trenera: Mariusz Kozakow
e-mail trenera: gimnazjum@interia.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 13 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15:00
Temat treningu: Biegi długodystanowe
Cele i treść treningu: Trening wytrzymałościowy

Imię i nazwisko trenera: Mariusz Kozakow
e-mail trenera: gimnazjum@interia.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Ilość uczestników treningu:: 18
Data treningu: 15 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16:00
Temat treningu: Rzut młotem
Cele i treść treningu: Wzbudzenie zainteresowania lekkoatletyką

Imię i nazwisko trenera: Mariusz Kozakow
e-mail trenera: mariuszzarow@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 28 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15:00
Temat treningu: Przygotowanie do samokształcenia – zestawy ćwiczeń kształtujących moc według inwencji uczniów.
Cele i treść treningu: rozbudzanie zainteresowań lekkoatletyką,

Imię i nazwisko trenera: Mariusz Kozakow
e-mail trenera: mariuszzarow@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 29 / 10 / 2014
Godziny treningu: 14:00
Temat treningu: Gry i ćwiczenia w terenie – pokonywanie naturalnych przeszkód.
Cele i treść treningu: pobudzenie kreatywności uczniów

Dziennik piątków lekkoatletycznych

Imię i nazwisko trenera: Mariusz Kozakow
e-mail trenera: mariuszzarow@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Żarów
Data przeprowadzenia zawodów: 26 / 09 / 2014
Godziny zawodów: 15:00
Ilość uczestników piątku LA:: 18
Ilość wolontariuszy:: 1
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Nie
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Nie

Gmina Miejska Złotoryja – instruktor Katarzyna Łuc

Deklaracja

Samorząd
Samorząd: Urząd Miasta Złotoryja
Adres obiektu: ul.Wiosenna
Koodynator JST: Paulina Ruta
Telefon: 668005085
Trener / Instruktor LA
Imię i nazwisko: Katarzyna Łuc
Telefon: 661250537
Kwalifikacje zawodowe: nauczyciel – mgr wychowania fizycznego
trener II klasy – specjalizacja lekkoatletyka
Treningi i piątki LA
Godziny i dni treningów: wtorki i czwartki 16:00-17:30 (zmiana godzin od 09.09.14)
Daty treningów
czerwiec 12,17,19,24,26,28
lipiec 1,2,3,8,10
sierpień 26,27,28
wrzesień 2,4, 5ZR, 9,11,16,1820GP23, 25, 30
październik 2,7,9,14,16, 17ZR, 21,23,28,30
Daty piątków LA
czerwiec 20, 27
sierpień 29
wrzesień 5,12,26
październik 3,10,24,31

Dziennik zajęć

Imię i nazwisko trenera: Katarzya Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 12 / 06 / 2014
Godziny treningu: 15,00-16,30
Temat treningu: Zajęcia organizacyjne.Gry i zabawy bieżne.

Imię i nazwisko trenera: Katarzya Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 17 / 06 / 2014
Godziny treningu: 15
Temat treningu: Poznajemy zasób ćwiczeń doskonalących technikę kroku biegowego

Imię i nazwisko trenera: Katarzya Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 19 / 06 / 2014
Godziny treningu: 15,00-16,30
Temat treningu: Skok w dal techniką naturalną.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 24 / 06 / 2014
Godziny treningu: 15,00-16,30
Temat treningu: Nauka startu niskiego i wysokiego.
Cele i treść treningu: Zapoznanie z techniką startu niskiego – nauka przyjmowania odpowiednich pozycji na komendy.Ustawienie w blokach.Kształtowanie szybkości.Starty z rożnych pozycji wyjściowych.

Imię i nazwisko trenera: Katarzya Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 26 / 06 / 2014
Godziny treningu: 15,00-16,30
Temat treningu: Nauka zmiany pałeczki sztafetowej techniką dolną i górną.
Cele i treść treningu: Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad współżycia i współdziałania w zespole.Kształtowanie wytrzymałości.Gry i zabawy biegowo-wytrzymałościowe.dziwna sztafeta 4x200m

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 17
Data treningu: 28 / 06 / 2014
Godziny treningu: 15,00-16,30
Temat treningu: Nauka rzutu piłeczka palantową.
Cele i treść treningu: Kształtowanie koordynacji ruchowej.Umiejętnośc współdziałania w grupie.Gry i zabawy rzutne”piłeczki za linie”,”kto dalej piłeczką”,”szybsza piłeczka”.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 01 / 07 / 2014
Godziny treningu: 15,00-16,30
Temat treningu: Doskonalenie skoku w dal techniką naturalną.
Cele i treść treningu: Kształtowanie skoczności i szybkości.Skok w dal z miejsca obunóż,z 3 kroków rozbiegu z odbicia lewą nogą,z 3 kroków rozbiegu z odbicia prawą nogą,z 5 kroków rozbiegu skok w dal z odbicia wybraną („lepszą „)nogą,skok w dal nad przeszkodą.Dzieci potrafią rozmierzyć rozbieg

Imię i nazwisko trenera: Katarzya Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 17
Data treningu: 02 / 07 / 2014
Godziny treningu: 15,00-16,30
Temat treningu: Kształtowanie wytrzymałości szybkościowej.
Cele i treść treningu: Kształtowanie wytrzymałości i koordynacji ruchowej.Rytmy skipowe na odcinku 20 m,.2 x 60 m z wirażu,4 x starty z bloków, na odcinku 60 m.,2x 80 m z wys.strtu. ,2 x80m

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 03 / 07 / 2014
Godziny treningu: 15,00-16,30
Temat treningu: Doskonalenie przekazywania pałeczki sztafetowej techniką górna i dolną.
Cele i treść treningu: Kształtowanie wytrzymałości.Współpraca w grupie.Dzieci potrafią zmienić pałeczkę sztafetową w strefe zmian.Sztafeta 4×200 m.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 08 / 07 / 2014
Godziny treningu: 15,00-16,30
Temat treningu: Doskonalenie rzutu piłeczką palantową.
Cele i treść treningu: Kształtowanie koordynacji ruchowej.Rzuty piłeczką do celu, jak najwyżej ,jak najszybciej – w formie zabawowej.Nauka rozbiegu,rzuty na odległość.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 10 / 07 / 2014
Godziny treningu: 15,00-16,30
Temat treningu: Doskonalenie startu niskiego.
Cele i treść treningu: Kształtowanie szybkości.Dzieci potrafią przyjmować pozycję w blokach na komendę startera. 10 x start niski na odcinku 10 m.Z nabiegu odcinki 6x 20m,6x30m,2x60m.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 26 / 08 / 2014
Godziny treningu: 15,00-16,30
Temat treningu: Kształtowanie szybkości w formie zabawowej.
Cele i treść treningu: Kształtowanie szybkości.Współpraca w grupie.Zabawy szybkościowe:”sztafety wahadłowe”,”trzeciak” ,”wyścigi numerów”starty z różnych pozycji wyjściowych

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 27 / 08 / 2014
Godziny treningu: 15 – 16,30
Temat treningu: Technika skoku w dal.
Cele i treść treningu: Kształtowanie skoczności i koordynacji.Skok w dal z miejsca,z jednego kroku,z trzech kroków,skoki przez przeszkodę.Doskonalenie i nauka rozbiegu.Skoki na odległość

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 28 / 08 / 2014
Godziny treningu: 15-16,30
Temat treningu: Technika startu niskiego.
Cele i treść treningu: Kształtowanie szybkości.Ustawwianie bloków startowych.Przyjmowanie pozycji na poszczególne komendy startera.Starty indywidualne.Starty zespołowe.Starty zespołowe w formie współzawodnictwa.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 2
Data treningu: 02 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Kształtowanie wytrzymałości biegowej.
Cele i treść treningu: Kształtowanie wytrzymałości.Biegi z postawienia 80 m,120 m,200 m,120 m,80 m.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 17
Data treningu: 04 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Nauka pchnięcia kulą.
Cele i treść treningu: Kształtowanie siły.Bezpieczeństwo na zajęciach.Ćwiczenia rzutne w formie wielobojowej.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 36
Data treningu: 05 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Dolny Śląsk dla Królowej Sportu ,zawody regionalne w Węgliniecu.
Cele i treść treningu: Sprawdzenie nabytych umiejętności,rywalizacja w zespole.Konkurencje 60 m,100m,600m ,1000m, skok w dal ,skok wzwyż.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 09 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Kształtowanie szybkości .
Cele i treść treningu: Kształtowanie szybkości.Współpraca w zespole.Biegi krótkie, z nabiegu 4×20 m ,4×30 m ,2×60 m.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 13
Data treningu: 11 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Nauka techniki biegu przez płotki.
Cele i treść treningu: Kształtowanie koordynacji ruchowej.Wstępna zabawa z płotkami. Ćwiczenia elementów techniki biegu przez płotki, ćwiczenia nogi atakującej i zakrocznej.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 18
Data treningu: 16 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Technika skoku w dal sposobem naturalnym.Doskonalenie startu niskiego.
Cele i treść treningu: Kształtowanie szybkości i koordynacji ruchowej.przyjmowanie pozycji na poszczególne komendy startera 10x20m,starty indywidualne bez komend startera.Skok w dal z miejsca , z 1, 2 i 3 kroków biegowych.Różnego rodzaju wieloskoki jednonóż, obunóż, podskoki i wyskoki dosiężne.Z krótkiego rozbiegu (do 5 kroków),skok w dal na odległoś

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 31
Data treningu: 18 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Nauka i doskonalenie techniki biegu szybkiego(sprinterskiego) na dystansie.
Cele i treść treningu: Kształtowanie szybkości i wytrzymałości szybkościowej.Współpraca w zespole.biegi z przyspieszeniem,z naprzemianstronnym powiększaniem i obniżaniem prędkości.Biegi krótkie, z nabiegu 4×20 m ,4×30 m ,2×60 m.

Grand Prix Dolnego Śląska 20.09.2014 – Wrocław

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 24
Data treningu: 23 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Doskonalenie rzutu piłeczką palantową.
Cele i treść treningu: Kształtowanie koordynacji ruchowej i szybkości.Współpraca w zespole.Doskonalenie rzutu piłeczką palantową w formie zabawowej.Gra terenowa „palant rzucany”.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 40
Data treningu: 20 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Dolny Śląsk dla Królowej Sportu ,zawody finałowe Grand Prix we Wrocławiu.
Cele i treść treningu: Sprawdzenie nabytych umiejętności,rywalizacja w zespole.Konkurencje 60 m,200m,600m,1000m, skok w dal ,pchnięcie kulą, rzut piłeczką palantową,sztafety 4x200m.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 17
Data treningu: 25 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Nauka skoku w dal techniką piersiową.
Cele i treść treningu: Kształtowanie skoczności i koordynacji ruchowej.Różnego rodzaju wieloskoki na odcinku 20 m jednonóż,obunóż, podskoki i wyskoki dosiężne z odnóż,bieg szybki .Z rozbiegu z 5- 7 kroków odbicie połączone ze wznosem nogi wymachowej,ugiętej w stawie kolanowym i wznosem kończyn górnych.Z rozbiegu 7-9 kroków odbicie połączone ze wznosem nogi wymachowej i wznosem kończyn górnych.W ćwiczeniu tym „wypychamy”klatkę piersiową ku przodowi.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 18
Data treningu: 30 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Doskonalenie przekazywania pałeczki sztafetowej.
Cele i treść treningu: Kształtowanie wytrzymałości biegowej.Bieganie z pałeczką,starty z bloków z pałeczką trzymaną w prawej ręce,przekazywanie pałeczki sztafetowej parami,współzawodnictwo między parami w jednorazowym przekazywaniu paleczki.Sztafeta 4x100m,4x200m po 2 powtórzenia w formie współzawodnictwa.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 02 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Technika startu niskiego.
Cele i treść treningu: Kształtowanie szybkości.Starty z bloków na komendy startera ,10x10m.Z nabiegu 4x20m,4x30m,2x60m,,ćw.rozciagające

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 13
Data treningu: 07 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Technika biegu przez płotki.
Cele i treść treningu: Kształtowanie koordynacji ruchowej.Ćwiczenia elementów techniki biegu przez płotki,ćw.nogi atakującej i zakrocznej,ćw.biegu przez środek płotka.Technika biegu przez płotki w rytmie trzech kroków biegowych.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 14 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Doskonalenie pchnięcia kulą.
Cele i treść treningu: Kształtowanie siły i koordynacji ruchowej.Ćwiczenia rzutne w formie wielobojowej.Pchnięcie kulą z miejsca z ustawienia bokiem do kierunku pchnięcia.Pchnięcie kulą z miejsca z ustawienia tyłem do kierunku pchnięcia. Pchnięcie kulą z doskoku.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 19
Data treningu: 16 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Doskonalenie startu niskiego.
Cele i treść treningu: Kształtowanie szybkości.Starty z bloków startowych na poszczególne komendy startera10x10m.Z nabiegu 4x20m,4x30m.1x60m.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 30
Data treningu: 17 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” Głogów
Cele i treść treningu: Zawody regionalne w Głogowie. Konkurencje:60m,600m,1000m,skok w dal,pchnięcie kulą,sztafeta 6x200m.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 21 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Doskonalenie skoku w dal techniką naturalną.
Cele i treść treningu: Kształtowanie skoczności i szybkości.Skok w dal z miejsca obunóż,z 3 kroków rozbiegu z odbicia lewą nogą ,z 3 kroków rozbiegu z odbicia prawą nogą,z 5 kroków rozbieg skok w dal „lepszą”noga,skok w dal nad przeszkodą.Dzieci potrafią rozmierzać rozbieg.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 7
Data treningu: 23 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Kształtowanie wytrzymałości biegowej.
Cele i treść treningu: Kształtowanie wytrzymałości.Biegi z postawienia 80 m,120 m,200 m,120 m,80 m.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 28 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16-17,30
Temat treningu: Kształtowanie wytrzymałości szybkościowej.
Cele i treść treningu: Kształtowanie szybkości i koordynacji ruchowej.Rytmy skipowe na odcinku 20m, 2x60m z wirażu, 4x starty z bloków na odcinku 60m, 2x80m z postawienia.

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 30 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16,17,30
Temat treningu: Doskonalenie przekazywania paleczki sztafetowej sposobem górnym i dolnym.
Cele i treść treningu: Doskonalenie szybkości i koordynacji ruchowej.Współpraca w zespole.Bieganie z pałeczką,przekazywanie paleczki sztafetowej parami w truchcie,przekazywanie pałeczki sztafetyowej w dużej szybkości,starty z bloków z pałeczką.Sztafety 4x200m.

Dziennik piątków lekkoatletycznych

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Data przeprowadzenia zawodów: 20 / 06 / 2014
Godziny zawodów: 16,00 – 19,00
Ilość uczestników piątku LA:: 25
Ilość wolontariuszy:: 6
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Data przeprowadzenia zawodów: 27 / 06 / 2014
Godziny zawodów: 16,00-19,00
Ilość uczestników piątku LA:: 29
Ilość wolontariuszy:: 7
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Data przeprowadzenia zawodów: 29 / 08 / 2014
Godziny zawodów: 16-18,30
Ilość uczestników piątku LA:: 18
Ilość wolontariuszy:: 6
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Data przeprowadzenia zawodów: 12 / 09 / 2014
Godziny zawodów: 16-18,30
Ilość uczestników piątku LA:: 21
Ilość wolontariuszy:: 5
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Data przeprowadzenia zawodów: 26 / 09 / 2014
Godziny zawodów: 16-18,30
Ilość uczestników piątku LA:: 21
Ilość wolontariuszy:: 6
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Data przeprowadzenia zawodów: 03 / 10 / 2014
Godziny zawodów: 16-19
Ilość uczestników piątku LA:: 23
Ilość wolontariuszy:: 6
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Data przeprowadzenia zawodów: 24 / 10 / 2014
Godziny zawodów: 16-18
Ilość uczestników piątku LA:: 22
Ilość wolontariuszy:: 5
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Katarzyna Łuc
e-mail trenera: kasienkaluc@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Złotoryja
Data przeprowadzenia zawodów: 31 / 10 / 2014
Godziny zawodów: 15-17
Ilość uczestników piątku LA:: 20
Ilość wolontariuszy:: 5
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Gmina Wrocław – instruktor Tomasz Szomburg

Harmonogram zajęć

Samorząd
Samorząd: Gmina Wrocław
Adres obiektu: ul.Parkowa 18-26   51-616 Wrocław
Koodynator JST: Teresa Hadzik
Telefon: teresa.hadzik@m.wroc.pl
Trener / Instruktor LA
Imię i nazwisko: Tomasz Szomburg
Telefon: 510298659
Kwalifikacje zawodowe: mgr wychowania fizycznego
trener 2 klasy – lekka atletyka
Treningi i piątki LA
Godziny i dni treningów
wtorek 1. 16.00- 17.30
czwartek 2. 16.00- 17.30
Daty treningów
październik 2.10, 4.10, 7.10, 9.10, 21.10, 23.10, 28.10, 30.10
Daty piątkóww LA 11.10, 25.10

Dziennik zajęć

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szomburg
e-mail trenera: szombi1@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wrocław
Ilość uczestników treningu:: 11
Data treningu: 02 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00 – 17.30
Temat treningu: Doskonalenie cech motorycznych – siła ogólna, siła dynamiczna.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szomburg
e-mail trenera: szombi1@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wrocław
Ilość uczestników treningu:: 7
Data treningu: 04 / 10 / 2014
Godziny treningu: 11.00-12.30
Temat treningu: Doskonalenie wytrzymałości ogólnej – mała zabawa biegowa.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szomburg
e-mail trenera: szombi1@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wrocław
Ilość uczestników treningu:: 11
Data treningu: 07 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00 -17.30
Temat treningu: Doskonalenie techniki pokonywania płotków.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szomburg
e-mail trenera: szombi1@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wrocław
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 09 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00-17.30
Temat treningu: Doskonalenie cech motorycznych – skoczność.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szomburg
e-mail trenera: szombi1@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wrocław
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 21 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00 – 17.30
Temat treningu: Doskonalenie techniki pokonywania płotka lekkoatletycznego.
Cele i treść treningu: Nauka techniki i koordynacji w biegu płotkarskim.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szomburg
e-mail trenera: szombi1@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wrocław
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 23 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00-17.30
Temat treningu: Doskonalenie mocy – siła biegowa LA.
Cele i treść treningu: Poprawa mocy kończyn dolnych, poprawa techniki biegu.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szomburg
e-mail trenera: szombi1@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wrocław
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 28 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00 – 17.30
Temat treningu: Doskonalenie wytrzymałości – mała zabawa biegowa.
Cele i treść treningu: Doskonalenie ogólnej wytrzymałości biegowej, poprawa techniki biegu.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szomburg
e-mail trenera: szombi1@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wrocław
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 30 / 10 / 2014
Godziny treningu: 16.00 – 17.30
Temat treningu: Doskonalenie mocy – ćwiczenia skocznościowe.
Cele i treść treningu: Poprawa skoczności i mocy kończyn dolnych.

Dziennik piątków lekkoatletycznych

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szomburg
e-mail trenera: szombi1@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wrocław
Data przeprowadzenia zawodów: 11 / 10 / 2014
Godziny zawodów: 11.00-13.00
Ilość uczestników piątku LA:: 16
Ilość wolontariuszy:: 2
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Gmina Węgliniec – instruktor Tomasz Szymański

Deklaracja

Samorząd
Samorząd: Gmina i Miasto Węgliniec
Adres obiektu: ul. Sportowa
Koodynator JST: Beata Bogacz
Telefon: 757712552 wewn.39
Trener / Instruktor LA
Imię i naziwsko: Tomasz Szymański
Telefon: 512 748 811
Kwalifikacje zawodowe: trener II klasy LA- klub UKS OLIMPIA WĘGLINIEC
nauczyciel wychowania fizycznego w ZS w Węglińcu
Treningi i piątki lekkoatletyczne
Godziny i dni treningów
Poniedziałek 16.00-18.00
Piątek 18.00-20.00
Daty treningów
czerwiec 9,11,16,18,2325, 26, 30
lipiec 2,7,9,14,16,17, 18, 21,23, 28, 30
sierpień 1,18,20,27
wrzesień 1, 3, 5, 8,10, 15,17, 20GP, 22,
październik 1, 2, 6, 8, 10, 17, 20, 22, 24, 27, 29
Daty piątkow LA 27.06 4.07, 11.07, 18.07, 25.07, 22.08,29.08, 5.09ZR, 19.09, 17.10

Dziennik zajęć

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 20
Data treningu: 09 / 06 / 2014
Godziny treningu: 16.00-18.00
Temat treningu: L.A- ocena rozwoju cech motorycznych, sprawdziany szybkości i rzutu
Cele i treść treningu: Kształtowanie postawy świadomego i permanentnego uczestnictwa uczniów w formie aktywności sportowej (sprawność) w czasie sprawdzianu szybkości i rzutu

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 20
Data treningu: 11 / 06 / 2014
Godziny treningu: 16.00-18.00
Temat treningu: Nauka techniki przekazywania pałeczki sztafetowej sposobem od dołu i od góry.
Cele i treść treningu: Umiejętności: umiejętność przekazania pałeczki sztafetowej sposobem górnym , dolnym, na pełnym biegu i w strefie zmian, wyrabianie szybkości reagowania na sygnał b) Motoryczność: kształtowanie zwinności, szybkości, koordynacji ruchowej , wytrzymałości, siły ramion i nóg c) Wiadomości: świadomość celu zajęć sportowych, sposoby przekazywania pałeczki sztafetowej, dystanse na których rozgrywane są sztafety lekkoatletyczne. d) Wychowawcze: odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i współćwiczących podczas wykonywania ćwiczeń, efektywna współpraca z partnerem i zespołem.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 19
Data treningu: 16 / 06 / 2014
Godziny treningu: 16.00-18.00
Temat treningu: Gry i zabawy rzutne jako przygotowanie do rzutów lekkoatletycznych.
Cele i treść treningu: Umiejętności: podstawowe elementy techniki rzutów. Sprawność fizyczna: rozwój siły mięśniowej i koordynacji ruchowej w przygotowaniu do rzutów la. Wiadomości: zasady postępowania indywidualnego i grupowego w czasie zajęć.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 21
Data treningu: 18 / 06 / 2014
Godziny treningu: 16.00-18.00
Temat treningu: Skok wzwyż- nauka rozbiegu i skoku techniką przerzutową.
Cele i treść treningu: – umiejętności: dziecko próbuje prawidłowo ustawić się, ułożyć ciało i skoczyć w wzwyż-motoryczność: dziecko podnosi swoje umiejętności motoryczne, gibkościowe, koordynacyjne.-wiadomości: dziecko uczy się podstawowych zasad bezpieczeństwa na zajęciach , zasad prawidłowego skoku w wzwyż

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 23 / 06 / 2014
Godziny treningu: 19.00-20.30
Temat treningu: Nauka skipu A i C oraz startu wysokiego
Cele i treść treningu: Motoryczności kształtowanie: koordynacja ruchowa, szybkość – Umiejętności: start wyskoki

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 0
Data treningu: 25 / 06 / 2014
Godziny treningu: Trening przełożony ze względu na złe warunku pogodowe
Temat treningu: –
Cele i treść treningu: –

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 13
Data treningu: 26 / 06 / 2014
Godziny treningu: 19.00-20.30
Temat treningu: Rozruch przed ,, I Piątkiem z LA”
Cele i treść treningu: Rozruch mający na celu wykonywanie ćwiczeń przygotowujących organizm do wysiłku fizycznego, który nastąpi następnego dnia podczas sprawdzianu w biegu n 60m i w skoku w dal techniką naturalną.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 30 / 06 / 2014
Godziny treningu: 10.30-12.00
Temat treningu: Poznajemy zasób ćiczeń doskonalących technikę kroku biegoego.
Cele i treść treningu: /kształtoanie charakteru i właściwego współżycia w grupie rówieśniczej;

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 18
Data treningu: 02 / 07 / 2014
Godziny treningu: 10.30-12.00
Temat treningu: Gry i zabawy o charakterze bieżnym i skocznym- ,,berki” i ćwiczenia z zadaniami.
Cele i treść treningu: Kształtowanie umiejętności ruchowych niezbędnych w różnych przejawach działalności ludzkiej – utylitarnej, sportowej oraz służącej zdrowiu.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 07 / 07 / 2014
Godziny treningu: 10.30-12.00
Temat treningu: Gry i zabawy bieżne i skoczne- wyścigi rzędów z materacami, rugby.
Cele i treść treningu: Sprawność motoryczna: Dzieci: – poprawiają zwinność; rozwinie koordynację wzrokowo- ruchową ( widzenie poboczne ); – wzmacniają siłę mięśni posturalnych; Umiejętności: dzieci potrafią: – wykonać podanie i chwyt piłką do rugby; – biec z piłką ze zmianą kierunków; – współpracować w zespołach ćwiczebnych;

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 16 / 07 / 2014
Godziny treningu: 10.30-12.00
Temat treningu: ABC techniki biegu- wykonujemy rytmy w formie zabawowej.
Cele i treść treningu: Nauka właściowego poruszania się podczas biegu.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 17 / 09 / 2014
Godziny treningu: 14.30-16.00
Temat treningu: Nauka zmiany pałeczki sztafetowej+ rytmy

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wrocław
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 18 / 07 / 2014
Godziny treningu: 10.30
Temat treningu: Rozwijamy swoje cechy motoryczne w grach i zabawach bieżnych i skocznych.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 21 / 07 / 2014
Godziny treningu: 10.30- 12.00
Temat treningu: Zabawy rzutne zakończone grą w kwadranta.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 23 / 07 / 2014
Godziny treningu: 10.30- 12.00
Temat treningu: Nauka techniki pokonywania płotków, próby biegu na różnych dystansach przez płotki.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 28 / 07 / 2014
Godziny treningu: 10.30- 12.00
Temat treningu: Skok wzwyż sposobem nożycowym- nauka.
Cele i treść treningu: Dbałość o poprawną technikę wykonania, technika rozbiegu i lądowania.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 30 / 07 / 2014
Godziny treningu: 10.30- 12.00
Temat treningu: Skok z pełnego rozbiegu techniką naturalną oraz nauka startu z bloków.
Cele i treść treningu: Kontrola cech motorycznych, próba radzenia sobie z szybkim biegiem przed samym odbiciem i ,,wstrzelenie” się w deskę.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 01 / 08 / 2014
Godziny treningu: 10.30- 12.00
Temat treningu: Rozwijanie siły w grach i zabawach rzutnych i z mocowaniem, rzutach piłeczka palantową i piłką lekarską.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 03 / 09 / 2014
Godziny treningu: 14.30-16.00
Temat treningu: Sprawdzamy swoje umiejętności rzutowe- piłeczka palantowa.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 08 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16.00-17.30
Temat treningu: Technika biegu na krótkim i średnim dystansie.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 9
Data treningu: 10 / 09 / 2014
Godziny treningu: 14.30-16.00
Temat treningu: Usprawniamy się wykonując ćwiczenia na płotkach lekkoatletycznych.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 13
Data treningu: 15 / 09 / 2014
Godziny treningu: 16.00-17.30
Temat treningu: Pchnięcie kulą z miejsca oraz techniką szkolną.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 17 / 09 / 2014
Godziny treningu: 14.30-16.00
Temat treningu: Nauka zmiany pałeczki sztafetowej+ rytmy

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 10
Data treningu: 29 / 09 / 2014
Godziny treningu: 14.30-16.00
Temat treningu: Uczymy się poprawnie wykonywać ćwiczenia pomocnicze na płotkach lekkoatletycznych+ wieloboje piłkami lekarskimi.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 10
Data treningu: 02 / 10 / 2014
Godziny treningu: 14.30- 15.30
Temat treningu: Rozruch przed zawodami SZS- Jelenia Góra i Mistrzostwami Polski LZS w przełajach.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 13
Data treningu: 06 / 10 / 2014
Godziny treningu: 14.30- 16.00
Temat treningu: Obwody stacyjne- ćwiczenia koordynacyjne, siłowe i szybkościowe.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 10
Data treningu: 08 / 10 / 2014
Godziny treningu: 14.30-16.00
Temat treningu: Rzuty długie- ćwiczenia oswajające z oszczepem

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 17
Data treningu: 10 / 10 / 2014
Godziny treningu: 18.00-19.30
Temat treningu: Ćwiczenia na płotkach i starty sytuacyjne.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 10
Data treningu: 17 / 10 / 2014
Godziny treningu: 18.00-19.30
Temat treningu: Gra w piłkę koszykową+ ćwiczenia rozciągające na płotkach lekkoatletycznych+ rytmy na szarfach

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Bystrzyca Kłodzka
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 20 / 10 / 2014
Godziny treningu: 14.30-16.00
Temat treningu: Ćwiczenia na drabinkach koordynacyjnych+ zabawy na płotkach dla dzieci.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 10
Data treningu: 22 / 10 / 2014
Godziny treningu: 14.30-16.00
Temat treningu: Duża zabawa biegowa- mierzymy tętno spoczynkowe i powysiłkowe

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 24 / 10 / 2014
Godziny treningu: 18.00-19.30
Temat treningu: Rzuty wielobojowe piłkami lekarskimi (1,2kg) + berki

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Bystrzyca Kłodzka
Ilość uczestników treningu:: 11
Data treningu: 27 / 10 / 2014
Godziny treningu: 14.30-16.00
Temat treningu: Nauka techniki skoku w dal.

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 29 / 10 / 2014
Godziny treningu: 14.30-16.00
Temat treningu: Uczymy sie mierzyć tętno- mała zabawa biegowa.

Dziennik piątków lekkoatletycznych

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymańskiuk
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Data przeprowadzenia zawodów: 27 / 06 / 2014
Godziny zawodów: 19.00-20.30
Ilość uczestników piątku LA:: 11
Ilość wolontariuszy:: 5
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Nie
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Tomasz Szymański
e-mail trenera: uks-olimpia-wegliniec@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Węgliniec
Data przeprowadzenia zawodów: 04 / 07 / 2014
Godziny zawodów: 10.30-12.00
Ilość uczestników piątku LA:: 18
Ilość wolontariuszy:: 1
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Nie
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Nie

Zawody regionalne 05.09.2014 – Węgliniec

Gmina Wałbrzych – instruktor Anna Kotek / Natalia Urbacka

Deklaracja

Samorząd
Samorząd: Gmina Wałbrzych
Adres obiektu: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu
ul.Palisadowa 48
Koodynator JST:
Telefon:
Trener / Instruktor LA
Imię i nazwisko: Anna Kotek
Telefon: 664171077
Treningi i piątki LA
Godziny i dni treningów: wtorek 15.00 – 16.30, czwartek/piątek 15.00-16.30
Daty treningów
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień 2, 4, 5ZR, 9, 12, 15, 16,18, 19, 20GP 22, 23, 25, 29, 30
październik 2, 3, 6, 7, 10, 9, 13, 14, 16, 17ZR, 20, 21, 23, 24, 27,  28, 30, 31
Daty piątków LA
12 września, 26 września, 10 października

Dziennik zajęć

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 02 / 09 / 2014
Godziny treningu: 15.30-17.00
Temat treningu: Rzut piłeczką palantową z miejsca na odległość
Cele i treść treningu: Doskonalenie piłeczką palantową z miejsca

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 09 / 09 / 2014
Godziny treningu: 15.30-17.00
Temat treningu: Skok w dal z rozbiegu
Cele i treść treningu: Doskonalenie skoku w dal- szybkość

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 12 / 09 / 2014
Godziny treningu: 15.30-17.00
Temat treningu: Biegi – krótkie
Cele i treść treningu: Zabawy biegowe z przyborami, po prostej, slalomie ,wyścigi rzędów

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 15 / 09 / 2014
Godziny treningu: 15.30- 17.00
Temat treningu: Zabawy rzutne piłeczkami różnej wielkości
Cele i treść treningu: Doskonalenie techniki rzutu piłeczką palantową

Grand Prix Dolnego Śląska 20.09.2014 – Wrocław

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 22 / 09 / 2014
Godziny treningu: 15.30-17.00
Temat treningu: Szybkie biegi po prostej na krótkich odcinkach , bieg z przyspieszeniem
Cele i treść treningu: Bieg z dodatkowymi czynnościami , jako przygotowanie do biegu sztafetowego.

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 03 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15.30-17.00
Temat treningu: Wieloskoki, skoki przez przeszkody
Cele i treść treningu: Doskonalenie skoku w dal techniką naturalną

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 19 / 09 / 2014
Godziny treningu: 15.30-17.00
Temat treningu: Ćwiczenia ogólnorozwojowe
Cele i treść treningu: Doskonalenie biegów na krótkich i długich dystansach, szybkość i wytrzymałość

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 29 / 09 / 2014
Godziny treningu: 15.30-17.00
Temat treningu: zabawy bieżno-rzutne z przyborami
Cele i treść treningu: doskonalenie biegu w różnym tempie,wykonywanie rzutów do celu z różnych odległości – woreczki, piłki tenisowe

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 03 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15.30-17.00
Temat treningu: Wieloskoki, skoki przez przeszkody
Cele i treść treningu: Doskonalenie skoku w dal techniką naturalną

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 06 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15.30- 17.00
Temat treningu: Zabawy zwinnościowe i tory przeszkód
Cele i treść treningu: Doskonalenie zwinności, szybkości, omijanie i wymijanie

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 10 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15.30-17.00
Temat treningu: Bieg na 200 m, 100m, ćwiczenia ogólnorozwojowe
Cele i treść treningu: Przygotowanie do sztafety 4×200

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 13 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15.30-17.00
Temat treningu: Zabawy skoczne przez przeszkody (wysokie i niski
Cele i treść treningu: Doskonalenie rozbiegu do skoku w dal

Zawody regionalne 17.10.2014 – Jelenia Góra

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 20 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15.30-17.00
Temat treningu: Zabawy bieżne , różne odmiany berka, zabawy zwinnościowe, tor przeszkód
Cele i treść treningu: Doskonalenie biegów na krótkich dystansach

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 13
Data treningu: 24 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15.30-17.00
Temat treningu: Biegi- długie, marszobieg w terenie, pokonywanie naturalnych przeszkód
Cele i treść treningu: Doskonalenie biegów na krótkich i długich dystansach, szybkość i wytrzymałość

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 16
Data treningu: 27 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15.30-17.00
Temat treningu: Ćwiczenia ogólnorozwojowe
Cele i treść treningu: Siła, wytrzymałość ( ławeczki, piłki lekarskie )

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 31 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15.30-17.00
Temat treningu: Sztafeta 4×200
Cele i treść treningu: Doskonalenie biegów na dystansie 100, 200 metrów.Doskonalenie przekazywania pałeczki sztafetowej

Zawody

Imię i nazwisko trenera: Anna Kotek
e-mail trenera: kotek-anna@wp.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Data przeprowadzenia zawodów: 26 / 09 / 2014
Godziny zawodów: 15.30-18.00
Ilość uczestników piątku LA:: 16
Ilość wolontariuszy:: 10
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Zawody regionalne 05.09.2014 – Wałbrzych

Deklaracja

Samorząd
Samorząd: Gmina Wałbrzych
Adres obiektu: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu
ul.Palisadowa 48
Koodynator JST:
Telefon:
Trener / Instruktor LA
Imię i nazwisko: Natalia Urbacka – Kaczor
Telefon: 664171077
trener II klasy la
Treningi i piątki LA
Godziny i dni treningów: wtorek 15.00 – 16.30, czwartek/piątek 15.00-16.30
Daty treningów
czerwiec 17,20,24,26
lipiec 1,4,8,11,15
sierpień 18,19,22,26,28,29
wrzesień 2,4,9,11,16,18,23,25,30
październik 2,7,9,14,16,21,23,28,30
Daty piątków LA 12 czerwca, 5 lipca, 30 sierpnia,
12 września, 10 października

Dziennik zajęć

Imię i nazwisko trenera: Natalia Urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 27
Data treningu: 17 / 06 / 2014
Godziny treningu: 15.30 – 17.00
Temat treningu: doskonalenie szybkości w zabawach szybkościowych – berek na odcinku
Cele i treść treningu: dosk.szybkości – zdobywanie punktów za pokonanie określonego odcinka i klepnięcie przeciwnika

Imię i nazwisko trenera: natalia urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 20 / 06 / 2014
Godziny treningu: 15.30 – 17.00
Temat treningu: doskonalenie wytrzymałości w zabawie lekkoatletycznej
Cele i treść treningu: dosk.wytrz. – zabawa biegowa – słabsi biegają dłużej, wyścigi na odcinku 200m – 1 odpada.

Imię i nazwisko trenera: natalia urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 9
Data treningu: 24 / 06 / 2014
Godziny treningu: 15.00 – 16.00
Temat treningu: Sprawność ogólna
Cele i treść treningu: Doskonalenie sprawności ogólnej poprzez rozwijanie sprawności gimnastycznej

Imię i nazwisko trenera: natalia urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 19
Data treningu: 26 / 06 / 2014
Godziny treningu: 15.00 – 16.30
Temat treningu: Doskonalenie skoczności
Cele i treść treningu: doskonalenie skoczności – ćwiczenia dosk.siłę mięśni NN na odcinku i na płotkach

Imię i nazwisko trenera: natalia urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 01 / 07 / 2014
Godziny treningu: 15.00-16.30
Temat treningu: Doskonalenie szybkości
Cele i treść treningu: dosk.szyk. w zabawach: berek na odcinku, sztafeta wahadłowa, zabawa biegowa 1 odpada

Imię i nazwisko trenera: natalia urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 04 / 07 / 2014
Godziny treningu: 15.00 – 16.30
Temat treningu: Ćwiczenia siłowe ze współćwiczącym
Cele i treść treningu: ćwiczenia siłowe w formie zabaw – dźwigania, przenoszenia,skoki.

Imię i nazwisko trenera: natalia urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 08 / 07 / 2014
Godziny treningu: 15.00 – 16.30
Temat treningu: Skok w dal techniką naturalną
Cele i treść treningu: Nauka rozbiegu i odbicia w skoku w dal techniką naturalną

Imię i nazwisko trenera: natalia urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 11
Data treningu: 11 / 07 / 2014
Godziny treningu: 15.00 – 16.30
Temat treningu: Sprawność ogólna na niskich płotkach
Cele i treść treningu: skoki, przeskoki, wieloskoki na niskich płotkach, ćwiczenia rozciągające.

Imię i nazwisko trenera: natalia urbacka
e-mail trenera: Urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 10
Data treningu: 15 / 07 / 2014
Godziny treningu: 15.00-16.30
Temat treningu: Doskonalenie szybkości
Cele i treść treningu: Wyścigi drużynowe – realizowanie zadań na odcinku w formie wyścigów z elementami zwinności

Imię i nazwisko trenera: natalia urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 11
Data treningu: 18 / 07 / 2014
Godziny treningu: 15.00 – 16.30
Temat treningu: Ćwiczenia ze współćwiczącym kształtujące siłę
Cele i treść treningu: Kształtowanie siły, nauka pracy z partnerem, współdziałanie, poprawne wykonanie ćwiczeń

Imię i nazwisko trenera: natalia urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 22 / 07 / 2014
Godziny treningu: 15.00 – 16.30
Temat treningu: rzut piłeczką palantową na odległość
Cele i treść treningu: nauka rzutów różnymi przyborami ( piłki tenisowe, piłki siatkowe, piłki palantowe różnego rodzaju ), rzuty z miejsca.

Imię i nazwisko trenera: natalia urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 12
Data treningu: 26 / 08 / 2014
Godziny treningu: 15.00 – 16.30
Temat treningu: Gra sportowa – pięć podań.
Cele i treść treningu: Doskonalenie koordynacji ruchowej, sprawność ogólna.

Imię i nazwisko trenera: natalia urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 19
Data treningu: 28 / 08 / 2014
Godziny treningu: 15.00 – 16.30
Temat treningu: Ćwiczenia siłowe w parach, czworakowania, dźwigania i skoki.
Cele i treść treningu: Doskonalenie siły w ćwiczeniach ogólnorozwojowych ze współćwiczącym.

Imię i nazwisko trenera: natalia urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 29 / 08 / 2014
Godziny treningu: 15.00 – 16.30
Temat treningu: Doskonalenie szybkości.
Cele i treść treningu: Starty na sygnał z różnych pozycji startowych, starty na komendy z bloków startowych na krótkim odcinku.

Dziennik piątków lekkoatletycznych

Imię i nazwisko trenera: Natalia Urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Data przeprowadzenia zawodów: 12 / 06 / 2014
Godziny zawodów: 12.00 – 14.00
Ilość uczestników piątku LA:: więcej
Ilość wolontariuszy:: 16
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: natalia urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Data przeprowadzenia zawodów: 05 / 07 / 2014
Godziny zawodów: 11.00 – 13.00
Ilość uczestników piątku LA:: 33
Ilość wolontariuszy:: 6
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: natalia urbacka
e-mail trenera: urbatzka@o2.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Wałbrzych
Data przeprowadzenia zawodów: 30 / 08 / 2014
Godziny zawodów: 11.00 – 13.30
Ilość uczestników piątku LA:: 36
Ilość wolontariuszy:: 10
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Lista młodzieżowych wolontariuszy

Szkolenie na młodzieżowego sędziego sportu.
1. Folta Mateusz – 15.07.1999
2. Szuryga Bartosz – 24.07.2000
3. Zieliński Jakub – 9.07.2000
4. Molak Karol – 29.09.2000
5. Nowak Szymon – 5.07.1999
6. Nowak Paweł – 5.02.1997
7. Sikorska Julia – 14.04.2000
8. Gileta Dominika – 6.07.2000
9. Raszewski Bartosz – 27.03.2000
10. Mikołowski Matesz – 31.07.2000
11. Kołek Wiktoria – 28.06.1999
12. Dejewska Marta – 1.06.1999
13. Wróblewska Michalina – 2.04.1999
14. Kaputa Jessica – 8.05.2000
15. Kuśtak Kinga – 7.08.2000
16. Gratzke Sebastian – 15.05.1998
17. Józik Paulina – 23.04.1997
18. Biel Joanna – 16.02.1998
19. Grędzińska Ada – 21.08.1998
20. Ruszkiewicz Filip – 30.05.2001
21. Baranowska Marta – 23.04.1997

 1. OCHYRA MARCIN 24.08.98
 2. PIOTROWSKI MAKSYMILIAN 07.12.98
 3. PETELA KRYSTIAN 14.06.98
 4. GREMPKA JAKUB 17.03.98
 5. WYŻYŃSKA NATALIA 03.02.98
 6. PYTEL NIKOLA 14.06.99
 7. RAFAŁOWICZ JAGODA 24.03.99
 8. MILKE NIKOLA 10.01.99
 9. JAŚKIEWICZ KAMILA 03.10.99
 10. KOŚCIELNIK KAMILA 13.01.99
 11. KOWALSKA WERONIKA 26.02.99
 12. SZAŁKO MICHAŁ 03.09.99
 13. BUGAJSKI PATRYK 30.04.99
 14. PYTLAK PAWEŁ 14.04.99
 15. HAJDASZ DOMINIK 17.10.2000
 16. ATAMAŃCZUK ALEKSANDER 20.07.97
 17. BRYŁKA JUSTYNA 27.01.99
DAUKSZA DAMIAN 03.01. 2000

Gmina Twardogóra – instruktor Waldemar Czajkowski

Deklaracja

Samorząd
Samorząd: Gmina Twardogóra
Adres obiektu: Twardogóra ul.Wrocławska 39
Koodynator JST: Łukasz Garguła
Telefon:
Trener / Instruktor LA
Imię i nazwisko: Waldemar Czajkowski
Telefon: 607 820 281
Kwalifikacje zawodowe: Trener II klasy Lekkiej Atletyki
Treningi i piątki LA
Godziny i dni treningów
Wtorek 14,30 – 16,00
Czwartek 14,30- 16,00
Daty treningów
czerwiec 10,12,17,18, 20, 24,26
lipiec 1,3,8,10,15,17,22,24,29,31
sierpień  –
wrzesień 2, 4, 9,11,16,18, 20GP23,25,30
październik 2, 7, 9, 14, 16, 17ZR, 21, 23, 28, 30,
Daty piątków LA 13.06.14 20.06.145.09.14ZR, 12.09.14, 16.09.14, 26.09.2014, 3.10.14, 10.10.14, 15.10.2014, 24.10.14, 31.10.14

Dziennik zajęć

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: w.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 17
Data treningu: 10 / 06 / 2014
Godziny treningu: 14,30- 16,00
Temat treningu: Starty z różnych pozycji wyjściowych.
Cele i treść treningu: Nauka startu na sygnał, doskonalenie szybkości i koordynacji.

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: w.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 15
Data treningu: 12 / 06 / 2014
Godziny treningu: 14,30-16,00
Temat treningu: Skok w dal
Cele i treść treningu: Nauka odbicia i lądowania w piaskownicy, doskonalenie szybkości i skoczności.

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: w.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 17 / 06 / 2014
Godziny treningu: 14,30- 16,00
Temat treningu: Atletyka terenowa
Cele i treść treningu: Rozwijanie wytzrymałości, nauka pokonywania przeszkód terenowych

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: w.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 13
Data treningu: 18 / 06 / 2014
Godziny treningu: 14,30- 16,00
Temat treningu: Gry i zabawy bieżne.
Cele i treść treningu: Doskonalenie koordynacji ruchowej

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: waldemar.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 24
Data treningu: 20 / 06 / 2014
Godziny treningu: 14,30- 16,00
Temat treningu: Atletyka terenowa, pokonywanie przeszkód terenowych.
Cele i treść treningu: Nauka pokonywania, przeszkód terenowych

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: w.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 14
Data treningu: 24 / 06 / 2014
Godziny treningu: 14,30- 16,00
Temat treningu: Gry i zabawy rzutne.
Cele i treść treningu: NAuka prawidłowej pozycji wyrzutnej, doskonalenie koordynacji ruchowej.

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: w.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 22
Data treningu: 26 / 06 / 2014
Godziny treningu: 14,30- 16,00
Temat treningu: Gra w palanta – elementy gry
Cele i treść treningu: Doskonalenie startu wysokiego, kształtowanie szybkości.

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: w.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 22
Data treningu: 01 / 07 / 2014
Godziny treningu: 14,30- 16,00
Temat treningu: Nauka skoku wzwyż techniką naturalną
Cele i treść treningu: Doskonalenie skoczności, nauka skoku wzwyż

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: w.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 22
Data treningu: 03 / 07 / 2014
Godziny treningu: 14,30- 16,00
Temat treningu: Ćwiczenia akrobatyczno-zwinnościowe
Cele i treść treningu: Nauka ćwiczeń wolnych i akrobatycznych.

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: w.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 21
Data treningu: 08 / 07 / 2014
Godziny treningu: 14,30- 16,00
Temat treningu: Nauka rzutu piłeczką palantową
Cele i treść treningu: Kształtowanie koordynacji ruchowej.

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: w.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 25
Data treningu: 10 / 07 / 2014
Godziny treningu: 14,30- 16,00
Temat treningu: Nauka pokonuwania przeskód terenowych za pomocą tyczki
Cele i treść treningu: Wzmacnianie siły obręczy górnej, wykożystywanie przeskód terenowych do treningu.

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: w.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 20
Data treningu: 15 / 07 / 2014
Godziny treningu: 14,30- 16,00
Temat treningu: Atletyka terenowa
Cele i treść treningu: Rozwijanie wytrzymałości, nauka pokonywania przeszkód terenowych

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: w.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 20
Data treningu: 17 / 07 / 2014
Godziny treningu: 14,30- 16,00
Temat treningu: Gra rekreacyjna – palant
Cele i treść treningu: Doskonalenie rzutu piłeczką palantową.

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: w.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 20
Data treningu: 22 / 07 / 2014
Godziny treningu: 14,30- 16,00
Temat treningu: Sztafety wachadłowe – biegi rozstawne
Cele i treść treningu: Nauka współdziałania w grupie, nabycie umiejątności rywalizacji drużynowej

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: w.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 21
Data treningu: 24 / 07 / 2014
Godziny treningu: 14,30- 16,00
Temat treningu: Atletyka terenowa, pokonywanie przeszkód terenowych.
Cele i treść treningu: Nauka pokonywania, przeszkód terenowych

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: w.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 20
Data treningu: 29 / 07 / 2014
Godziny treningu: 14,30- 16,00
Temat treningu: Gry i zabawy skocznoąsciwe.
Cele i treść treningu: Doskonalenie skoczności i koordynacji ruchowej

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: w.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 22
Data treningu: 31 / 07 / 2014
Godziny treningu: 14,30- 16,00
Temat treningu: Nauka podstawowych umiejątności pływackich – gry i zabawy w wodzie
Cele i treść treningu: Doskonalenie umiętności pływackich .

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: w.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 22
Data treningu: 02 / 09 / 2014
Godziny treningu: 15,30,17,00
Temat treningu: Atletyka terenowa, pokonywanie przeszkód terenowych.
Cele i treść treningu: Umiejętnośc pokonywania przeszkód terenowych, wykorzystanie ukształtowania terenu doćwiczeń fizycznych .

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: w.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 23
Data treningu: 04 / 09 / 2014
Godziny treningu: 15,30,17,00
Temat treningu: Nauka rzutu oszczepem z wykorzystaniem przyborów „Atletic Kids”
Cele i treść treningu: Przygotowanie do nauczania rzutów

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: w.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 24
Data treningu: 09 / 09 / 2014
Godziny treningu: 15,30,17,00
Temat treningu: Gry i zabawy orientacyjno-porządkowe.
Cele i treść treningu: Kształtowanie szybkiej i celowej reakcji, spostzregawczości i orientacji.

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: w.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 24
Data treningu: 11 / 09 / 2014
Godziny treningu: 15,30,17,00
Temat treningu: Gry i zabawy bieżne.
Cele i treść treningu: Kształtowanie cech motoryki: szybkość, wytrzymałość, zręczność i zwinność.

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: w.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 22
Data treningu: 16 / 09 / 2014
Godziny treningu: 15,30,17,00
Temat treningu: Ćwiczenia szybkości reakcji, start wysoki.
Cele i treść treningu: Doskonalenie staru z różnych pozycji. Nauka reakcji na konkretny sygnał startowy

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: w.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 23
Data treningu: 18 / 09 / 2014
Godziny treningu: 15,30,17,00
Temat treningu: Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej
Cele i treść treningu: Nauczanie techniki przekazywania pałeczki sztafetowej w biegach rozstawnych .

Grand Prix Dolnego Śląska 20.09.2014 – Wrocław

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: w.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 25
Data treningu: 23 / 09 / 2014
Godziny treningu: 15,30,17,00
Temat treningu: Skok w dal techniką naturalną.
Cele i treść treningu: Nauczanie prawidłowegobiegu, odbicia i lądowania.

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: w.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 22
Data treningu: 25 / 09 / 2014
Godziny treningu: 15,30,17,00
Temat treningu: Gry i zabawy bieżne „z gazetą”.
Cele i treść treningu: Doskonalenie startów z różnych pozycji wyjściowych, umiejętność przyśpieszania na odcinku, doskonalenie czycia przestrzennego.

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: waldemar.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 22
Data treningu: 30 / 09 / 2014
Godziny treningu: 15,30,17,00
Temat treningu: Nauka i doskonalenie startu niskiego
Cele i treść treningu: Umiejętność ustawienia bloków startowych. Umiejętność wykorzystania bloków startowych.

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: waldemar.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 24
Data treningu: 02 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15,30,17,00
Temat treningu: Nauka skoku wzwyż techniką nożycową
Cele i treść treningu: Nauczenie pokonywania wysokości techniką nożycową, rozwijanie skoczności.

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: waldemar.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 25
Data treningu: 09 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15,30,17,00
Temat treningu: Skok o tyczce
Cele i treść treningu: Nauka lądowania na zeskoku, przełamanie lęku wysokości.

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: waldemar.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 25
Data treningu: 07 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15,30,17,00
Temat treningu: Nauka pchnięcia kulą
Cele i treść treningu: Nabycie prawidłowej pozycji wyjściowej podczas wypchnięcia kuli.

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: waldemar.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 24
Data treningu: 14 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15,30,17,00
Temat treningu: Doskonalenie stru z bloków
Cele i treść treningu: Nabycie imiejetności startu niskiego , statry do biegów sprinterskich

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: waldemar.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 25
Data treningu: 16 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15,30,17,00
Temat treningu: Doskonalenie przekazywania pałeczki sztafetowej
Cele i treść treningu: Nabycie nawyku przkazywania pałeczki sztafetowej w biegach rozstawnych

Zawody regionalne 17.10.2014 – Oława

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: waldemar.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 25
Data treningu: 21 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15,30,17,00
Temat treningu: Atletyka terenowa, pokonywanie przeszkód terenowych.
Cele i treść treningu: Umiejętnośc pokonywania przeszkód terenowych, wykorzystanie ukształtowania terenu doćwiczeń fizycznych .

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: waldemar.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 22
Data treningu: 23 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15,30,17,00
Temat treningu: Gry i zabawy rzutne.
Cele i treść treningu: Kształtowanie koordynacji ruchowej.

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: waldemar.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 22
Data treningu: 28 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15,30-17,30
Temat treningu: Doskonalenie rzutu oszczepem
Cele i treść treningu: Nabycie umiejętności rzutu oszczepem piankowym. Doskonalenie koordynacji ruchowej.

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: waldemar.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Ilość uczestników treningu:: 22
Data treningu: 30 / 10 / 2014
Godziny treningu: 15,30-17,30
Temat treningu: Doskonalenie skoku w dal i wieloskoku.
Cele i treść treningu: Doskonalenie skoczności, nauka wieloskoku.

Dziennik piątków lekkoatletycznych

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: w.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Data przeprowadzenia zawodów: 13 / 06 / 2014
Godziny zawodów: 15,30- 17,00
Ilość uczestników piątku LA:: 20
Ilość wolontariuszy:: 7
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Nie
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: w.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Data przeprowadzenia zawodów: 05 / 09 / 2014
Godziny zawodów: 15,30- 19,00
Ilość uczestników piątku LA:: więcej
Ilość wolontariuszy:: 15
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: w.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Data przeprowadzenia zawodów: 12 / 09 / 2014
Godziny zawodów: 15,30- 17,00
Ilość uczestników piątku LA:: 30
Ilość wolontariuszy:: 10
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: waldemar.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Data przeprowadzenia zawodów: 03 / 10 / 2014
Godziny zawodów: 15,30- 17,00
Ilość uczestników piątku LA:: 32
Ilość wolontariuszy:: 13
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: waldemar.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Data przeprowadzenia zawodów: 10 / 10 / 2014
Godziny zawodów: 15,30- 17,00
Ilość uczestników piątku LA:: 23
Ilość wolontariuszy:: 12
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: waldemar.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Data przeprowadzenia zawodów: 15 / 10 / 2014
Godziny zawodów: 15,30- 17,00
Ilość uczestników piątku LA:: 20
Ilość wolontariuszy:: 5
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: waldemar.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Data przeprowadzenia zawodów: 24 / 10 / 2014
Godziny zawodów: 15,30- 17,00
Ilość uczestników piątku LA:: 25
Ilość wolontariuszy:: 3
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak

Imię i nazwisko trenera: Waldemar Czajkowski
e-mail trenera: waldemar.czajkowski@gimnazjum.twardogora.pl
Miejsce prowadzenia zajęć: Twardogóra
Data przeprowadzenia zawodów: 31 / 10 / 2014
Godziny zawodów: 15,30- 17,00
Ilość uczestników piątku LA:: 15
Ilość wolontariuszy:: 2
Potwierdzam wysłanie wyników zawodów: Tak
Potwierdzam wysłanie zdjęć z zawodów: Tak